fbpx Имаме растеж на преките чужди инвестиции | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Имаме растеж на преките чужди инвестиции

Имаме растеж на преките чужди инвестиции

Министърът на икономиката и енергетиката Драгомир Стойнев връчи днес сертификат за инвестиция клас „А” на „Алфред С. Тьопфер Интернешънъл България Лоджистикс” ЕООД за проект за зърнено пристанище на р. Дунав при с. Айдемир, община Силистра.

Стойнев каза, че сертификатът се дава за проект, който е втори за изграждане на пристанище и първи за речно пристанище, което ще бъде най-голямото по денонощен капацитет за зърнени товари на българския бряг на р. Дунав. Той съобщи още, че за реализацията му Министерството на икономиката и енергетиката ще окаже съдействие, включително чрез предоставяне на средства на община Силистра за изграждане на нов довеждащ път и преасфалтиране на част от съществуващ път до пристанищния терминал. Очакваният размер на помощта е 510 хил. лв. Освен това осъществяването на съоръжението ще стимулира икономическото развитие на общината. Портът ще повиши износа на зърно от България, а строителството му ще създаде допълнителна заетост в региона, който е с ниво на безработица над средното за страната.

„Доверието на инвеститорите в българската икономика се връща. Наблюдаваме положителна тенденция по отношение на сертифицираните по Закона за насърчаване на инвестициите проекти“, допълни министърът. От думите му стана ясно, че през 2013 г. сертифицираните до момента проекти са общо 15 (6 за клас „А“ и 9 за клас „Б“) на обща стойност 100 млн. лв. и за 901 постоянни нови работни места. За последните 7 месеца са издадени 4 сертификата за инвестиции на обща стойност над 44 млн. лв., предвиждащи 210 нови работни места. Има засилен интерес към автомобилостроенето, бизнес услугите и транспортното оборудване. В тях България е сред страните с растеж на преките чуждестранни инвестиции.

Инвестицията в Айдемир е в размер на близо 10.6 млн. лв., разчетена за тригодишен период. Очаква се строителните дейности да започнат през март-април 2014 г.