fbpx Стартира прием на заявления по втората фаза на схемата за държавна помощ | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Стартира прием на заявления по втората фаза на схемата за държавна помощ

Водеща снимка
Да

Стартира прием на заявления по втората фаза на схемата за държавна помощ

етикети

Стартира приемът за заявления за кандидатстване по втората фаза на схемата за държавна помощ за туроператори, които използват въздушни превозвачи с валиден оперативен лиценз за изпълнение на чартърни полети до Република България с цел туризъм,  съгласно чл. 26 от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. и за преодоляване на последиците.

Мярката представлява безвъзмездна финансова помощ за осигуряване на оперативен капитал за туроператорите, които осъществяват организирани туристически пътувания с въздушен транспорт до  Република България. Помощта ще  обхваща полетите, извършени в периода от 01.01.2021 г. до 31.05.2021 г.

Допустими кандидати (бенефициенти) за помощта по фаза II са туроператори, които в туристическите пакети, продавани на туристите, са използвали услугата на  въздушни превозвачи с валиден оперативен лиценз за изпълнение на чартърни и редовни полети с капацитет не по-малко от 100 места до Република България.

Размер на помощта

Допустимите по мярката кандидати могат да получат помощ в размер на  35 (тридесет и пет) евро за всяка седалка от максималния пътнически капацитет на самолета за всеки полет. Помощта се отпуска за всяка седалка, заета от лице, ползващо туристическа услуга в страната ни, само за полети с капацитет от не по-малко от 100 места.

Максималният размер по настоящата схема не може да надхвърля 800 000 EUR на предприятие под формата на преки безвъзмездни средства, като всички използвани стойности трябва да бъдат в брутно изражение, т. е. преди приспадането на данъци или други такси.

Кандидатстване

Подаването на заявленията за държавна помощ се извършва по електронен път чрез попълване на уеб базирано Заявление за кандидатстване и подаване на заявлението и придружаващите го документи чрез Системата за управление на националните инвестиции (СУНИ) на следния адрес:

https://enims.egov.bg/bg/s/Procedure/Info/98c406ea-b714-47a5-b7b3-e33df40b20bf (БГ версия)

Крайният срок за кандидатстване е 07.06.2021 г., 16:30 ч. българско време

Facebook коментари