fbpx Технологичният бизнес у нас формира 5.5% от БВП на страната | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи
Водеща снимка
Да

Технологичният бизнес у нас формира 5.5% от БВП на страната

На 21 октомври 2022 г. Благоевград ще е домакин на годишната конференция на Асоциацията за иновации, бизнес услуги и технологии (AIBEST). Най-значимото събитие за индустрията на знанието у нас ще събере лидерите от високотехнологичния сектор с представители на местните и държавни власти. Организатори са конференцията са AIBEST в партньорство с Община Благоевград, като темата на събитието ще бъде „Отвъд предизвикателствата“.

В рамките на форума ще сe дискутират факторите и мерките, които трябва да бъдат взети на локално и национално ниво за привличането на нови инвестиции и за създаването на благоприятна бизнес среда за развитие на сектора, който по последни данни формира 5.5% от БВП на страната. Прогнозата към 2024 година сочи, че индустрията ще продължи да се развива и да бъде основен стълб в българската икономика, като относителният й дял в БВП на страната ще достигне 11.2%.

По време на конференцията ще бъдат очертани факторите за развитие на индустрията на знанието в страната и експанзията ѝ на регионално ниво, връзката между държавата, големите компании и стартъпите като възможност за ускоряване на бизнес трансформациите – условие за успех на икономическото развитие на България.

„Благоевград е сред градовете, в които виждаме голям потенциал за развитие. Нашият сектор е притегателна сила за таланти и предпочитан работодател, заради възможностите за развитие, които осигуряваме на младите хора. Така ние изпълняваме един от най-важните ни приоритети - задържането и връщането у нас на българските таланти. Продължаваме да развиваме партньорствата ни с университетите, местните и държавни власти, защото  това е начинът да запазим устойчивия ни ръст и да развиваме икономиката на знанието в България“, коментира Илия Кръстев, председател на Управителния съвет на АIBEST.

„Привличането на иновативен бизнес в Благоевград е един от основните ни приоритети.  Устойчивото развитие на регионите, на българската икономика като цяло, може да се постигне именно с добре работещи партньорства на ниво държава, общини и бизнес. Благодарение на университетите и колежите в града ни, ние можем да предложим образовани млади хора, които да се включат като работна сила в най-бързоразвиващите се сектори“, коментира Илко Стоянов, кмет на община Благоевград.