fbpx МСП определят растежа си спрямо новите клиенти и нови продукти | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

МСП определят растежа си спрямо новите клиенти и нови продукти

 

Малките и средни предприятия (МСП) имат основен принос за развитието на европейската икономика, като техният брой е почти 99% от всички компании в Европа и има добавена стойност от почти 3.9 трилиона евро на годишна база. МСП осигуряват и огромна част от заетостта в Европа – за 2015 г. почти 90 милиона души са работили в подобен тип бизнес организации, което е две трети от работната сила. Освен водещ фактор в икономиката, МСП задават и нова посока в бизнес културата по отношение на общуването с клиентите и инвестирането в развитие на служителите. Това сочи последно проучване на Майкрософт.

На прага на четвъртата индустриална революция, когато потенциалът на новите технологии е безспорен факт, въпросът вече не е дали бизнесът има нужда от дигитална трансформация, а как да се случи тя. Новите форми на производителност, които ще помогнат на МСП да достигнат пълния си потенциал и да развият бизнеса са, ще бъдат движещата сила на бъдещето.
Според резултатите от изследването паричните приходи не са основен фокус за МСП. За по-голямата част от тях бизнес растежът се измерва в нови продукти и услуги, които разработват, както и в положителните отношения с клиенти, бизнес партньори и служители. Около 40% от организациите, взели участие в проучването, измерват успеха си спрямо брой нови клиенти, а една четвърт се фокусира основно върху разработката на нови продукти. Други 25% от организациите измерват растежа си спрямо развитието на служителите си.

МСП са настроени оптимистично към новите технологии и възможностите, които им предоставят. 78% от участвалите в изследването смятат, че технологиите могат да им спестят ценно време, а 72% са на мнение, че те биха им помогнали да постигнат по-голяма гъвкавост на бизнес процесите си. Половината от анкетираните вярват, че технологиите ще им помогнат да оптимизират времеемки процеси като обслужване на клиенти, счетоводство и проверка на складова наличност, както и анализ на бизнес и пазарни данни. Въпреки това, само 41% от организациите споделят, че са инвестирали достатъчно в имплементиране на нови технологии, докато повече от една трета (37%) твърдят, че са инвестирали прекалено малко.

Същевременно, 69% от МСП се стремят към предоставяне на качествено обслужване на клиентите си, но все още използват нискотехнологични методи за взаимодействие в тях. 26% от организациите разчитат на комуникация „лице в лице“, докато 21% все още използват телефонни обаждания като основен канал за общуване с клиенти.