fbpx Райфайзенбанк отчита 32% ръст на печалбата | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Райфайзенбанк отчита 32% ръст на печалбата

Райфайзенбанк отчита 32% ръст на печалбата

Райфайзенбанк (България) ЕАД отчита печалба след данъци за 2015 г. в размер на 61.6 млн. лв., което представлява ръст от 32% спрямо края на 2014 г. (31.12.2014 г.: 46.6 млн. лв.).

„Отчитаме устойчив ръст на печалбата след данъци, на фона на намаляващи провизии и ниво на необслужваните кредити, което е значително под средното за банковата система у нас. Това е резултат от усилията ни през последните години да направим банката още по-ефективна и печеливша, и да изчистим лоши кредити, което направихме през 2013 и 2014 г.“, коментира Оливер Рьогл, Председател на УС на Райфайзенбанк.

На фона на 3% растеж на БВП през 2015 г. за настоящата година анализаторите на Райфайзен Рисърч очакват темпът на прираст леко да се забави до 2.1%, като през 2017 г. отново достигне ниво от 3%. Това е близо до очаквания среден ръст на икономиките в Югоизточна Европа (3.2%) и над очаквания растеж в Еврозоната (1.7%). За 2016 г. прогнозата на икономистите от Райфайзенбанк е, че бюджетният дефицит ще бъде 2.5% от БВП, докато за периода 2017-2018 г. очакванията са за около 2% от БВП.

„Тази година ще бъде много важна за банковия сектор в България от гледна точка на течащия в момента преглед на качеството на активите“, каза Рьогл. „Секторът е относително стабилен, добре капитализиран и с висока ликвидност. Може да очакваме и нови консолидации на пазара, така както вече видяхме тази на Пощенска банка и Алфа банк“, допълни той.

През 2015 г. Райфайзенбанк отчита 25% ръст в новия обем отпуснати кредити за гражданите и домакинствата спрямо предходната година, докато само в подсегмента ипотечно кредитиране ръстът възлиза на около 45% спрямо обема отпуснати жилищни кредити през 2014 г. Типичният профил на кредитния клиент на банката е мъж, на 39 години, средният размер на потребителските кредити възлиза на 8 600 лв.

В корпоративния сектор най-често са кредитирани секторите „Търговия и ремонт на автомобили и мотоциклети“ – 34.6% от новоотпуснатите кредити за 2015 г.; следван от сектора „Производство“ – 21.3%, „Земеделие, горско и рибно стопанство“ – 20.4%, „Хотелиерство и ресторантьорство“ – 9.2%.