fbpx 56% от български студенти в чужбина казват, че в България няма възможности за кариерен растеж | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи
Водеща снимка
Да

56% от български студенти в чужбина казват, че в България няма възможности за кариерен растеж

56% от анкетираните български студенти в чужбина заявяват, че в България липсват възможности за работа и кариерен растеж (63%), което посочват за основна причина да не искат да се върнат в родината след завършване на своето образование. 

Това показва проучване на платформите nPloy, Bulgaria Wants You, ДНК и Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия, което осъществиха, за да има подобряване на комуникацията между работодателите и квалифицираните кадри, които тепърва навлизат на пазара на труда у нас.

1/3 от фирмите признават, че полагат целенасочени усилия да привлекат специалисти, учили или работили в чужбина, като делът на компаниите, които оперират само на българския пазар, спада до по-малко от 1/4. Все пак работодателите, които инвестират в осъществяването на Employer Branding стратегия, полагат повече от средното ниво усилия (40%), за да привлекат таланти от чужбина.

Освен това, студентите в чужбина посочват масово, че не могат да преценят дали очакванията им за заплащане са покрити от българските работодатели.

„Това ни довежда до извода, че би било добре и за двете страни заплащането или поне диапазона на заплащането да бъде комуникирано ясно в обявите за работа и стаж, още преди регулацията на ЕС да влезе в сила“ – коментират от платформите за търсене на работа и кариерно развитие.В анкетите взеха участие 270 компании от различни сектори, развиващи дейността си на българския пазар, както и 1200 студенти, изучаващи най-разнообразни специалности тук и зад граница.

„Допълнително изследвахме дали компаниите разполагат със стратегия за привличане и задържане на ценни кадри, адаптивни ли са и какво са склонни да направят, за да развият работодателската си марка, с цел да бъдат актуални на динамичните времена, в които живеем.“, казват организаторите.

От анализа става ясно, че 89% от работодателите изпитват затруднения при подбора на кадри. Най-големите предизвикателства пред тях са липсата на квалифициран персонал в конкретни райони на страната, както и липса на технически умения и квалификация.

Студентите в чужбина показват малко по-голяма удовлетвореност по отношение на избраната
специалност от студентите в България, но тази разлика не би могла да се определи като голяма (89% към
82%). А кариерният растеж е най-важен, за да работят в младите хора в България (89% за студентите в чужбина и 86% за студентите в България), след което е заплатата 83% за българските студенти и 79% за учещите в чужбина.