fbpx 7% ръст на износа на продукти от металургичния сектор | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

7% ръст на износа на продукти от металургичния сектор

През последната година е реализиран ръст от 7% на износа на продукти от металургичния сектор. Една от основните цели на правителството е създаване на необходимите предпоставки за възстановяване на българската индустрия, тъй като стабилната промишленост представлява основата на икономическия просперитет. Това каза заместник-министърът на икономиката и енергетиката Иван Айолов при откриването на ХXI Международна научно-техническа конференция „Металолеене 2014” в гр. Плевен. Създадени са необходимите условия за компаниите чрез финансиране средства от Националния иновационен фонд, както и от новата Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, даваща възможност за разработване и внедряване на иновации и технологична модернизация, каза още зам.-министърът.

В Министерство на икономиката и енергетиката се сформира работна група между експерти от енергетиката и големите индустриални предприятия от мералургичния сектор. Тя ще обсъжда варианти за тарифни планове, които да бъдат предложени на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР). Целта е постигане на конкурентоспособност и балансиране на електроенергийната система.

По време на конференцията зам.-министър Айолов връчи и две традиционни награди за отличие в бранша – „Отливка на годината“ за 2013 г.