IBM представя нови POWER7 системи за управление на услуги

IBM представи новите POWER7™ системи, които са създадени, за да управляват най-взискателните нововъзникващи приложения, вариращи от интелигентни електрически мрежи до анализи в реално време за финансовите пазари. Новите системи съдържат уникални за индустрията технологии за специализираните нужди на новите приложения и услуги, които разчитат на обработването на огромен брой едновременно протичащи транзакции и данни, като същевременно анализират тази информация в реално време. Новите системи позволяват на клиентите да управляват настоящите си приложения и услуги на по-ниска цена чрез технологични постижения във виртуализацията, пестенето на енергия, по-разходноефективното използване на паметта и по-доброто ценово представяне.