fbpx Пренасянето на мобилни номера вече ще е по-лесно | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Пренасянето на мобилни номера вече ще е по-лесно

 От 6 август 2010 г. всички абонати на мобилни и фиксирани услуги, които желаят да преминат от друг оператор към GLOBUL като запазят своя номер, могат да се възползват от улеснената процедура по преносимост „на едно гише”.

Абонатите вече няма да се налага да посещават или изрично да уведомяват настоящия си оператор. Достатъчно е да подадат заявление за преносимост в магазините на GLOBUL, GERMANOS и официалните партньори и да подпишат договор за ползване на услугите на GLOBUL. С едно заявление може да се иска пренасяне на неограничен брой номера, които ползват един тип услуга.

Процедурата по преносимост на номера на едно гише е напълно безплатна. Абонатът трябва само да заплати всички свои задължения към досегашния си оператор, които са пряко свързани с пренасяния номер и чийто падеж е настъпил преди датата на подаване на заявлението за пренасяне.
При успешно осъществено пренасяне на номера, GLOBUL ще уведоми новите си абонати за датата на реалното пренасяне на техните номера, от която дата влиза в сила договорът им с GLOBUL. До приключване на процедурата, клиентът продължава да ползва услугите на стария си оператор. Максималният срок за пренасяне на мобилни и фиксирани номера е седем работни дни.