Fitch потвърди рейтинг на подкрепа “2” на УниКредит Булбанк

Международната рейтингова агенция Fitch потвърди рейтинга на подкрепа на УниКредит Булбанк, оценен на „2“. Това е възможно най-високата рейтингова подкрепа, която банката може да получи в момента, заради ограничението, което идва от рейтинга на България 'BBB +'. Банката подобрява резултатите си през първата половина на 2011 г., отбелязват от Fitch. Fitch очаква УниКредит Булбанк да повишава рентабилността си до края на годината, както и през 2012 г. заради връщането към растеж на българската икономика.
Необслужваните кредити на УниКредит Булбанк са под средните нива за сектора в страната. От рейтинговата агенция обаче смятат, че техният дял ще продължи да нараства и ще достигне пика си през втората половина на годината.
Само преди месец и международната рейтингова агенция Standard and Poor's потвърди рейтинга и стабилната перспектива на УниКредит Булбанк след преглед на текущото й представяне. Рейтингът е BBB/Стабилна/A-3. Tова е най-високият рейтинг в момента у нас от Standard and Poor’s и е равен и на рейтинга на България. Според анализа на агенцията, в сравнение с останалите банки в страната УниКредит притежава по-качествени активи и успява да устои на икономическия спад в България чрез поддържане на по-малък дял на проблемни кредити и повече провизии.

Facebook comments