fbpx Имотите от НАТУРА 2000 извадени от търговете с бонове | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Имотите от НАТУРА 2000 извадени от търговете с бонове

Всички имоти от НАТУРА 2000, които МОСВ е подало на МЗХ, са извадени от търговете за земя, която може да се купи с поименни компенсационни бонове. В случай че има други имоти, които обаче не са подадени своевременно и са част от европейската екологична мрежа, МЗХ поема ангажимент да не се променя предназначението и начина им на трайно ползване. Това обяви министърът на земеделието и храните д-р Мирослав Найденов след среща с представители на Коалиция "За да остане природа в България".
След направени проверки, са извадени около 50 хил. дка от търговете. Това са близо 70 ливади и пасища, попадащи в НАТУРА 2000, и 6 защитени местности, за които е установено, че са публична държавна собственост.
Срокът за приемане на заявления за участие в търговете приключи миналата седмица. Приети са общо 608 заявления за 115 хил. дка. Най-много заявления са подадени в Кърджали – 203, поради най-голямата обща площ за продажба - 15 500 дка. Със заповеди на директорите на Областните дирекции вече са определени тръжните комисии, разглеждащи постъпилите документи. Те имат петнайсет дни за разглеждане на предложенията.