Натура

02 Октомври 2012

Имотите от НАТУРА 2000 извадени от търговете с бонове

Всички имоти от НАТУРА 2000, които МОСВ е подало на МЗХ, са извадени от търговете за земя, която може да се купи с поименни компенсационни бонове. В случай че има други имоти, които обаче не са подадени своевременно и са част от европейската екологична мрежа, МЗХ поема ангажимент да не се променя...
01 Април 2011

7 региона в Ямбол са допустими за кандидатстване по Натура 2000

В област Ямбол има 7 региона, които са допустими за подпомагане по мярка 213 „Плащания по Натура 2000 за земеделски земи” - Западна Странджа, Дървенски възвишения, язовир Малко Шарково, язовир Овчарица, Сакара, Комините Стралджа и Адата-Тунджа. Това стана ясно по време на срещата-дискусия в гр....
11 Март 2011

Съдбата на зона „Рила Буфер” отново отложена

Министерство на околната среда и водите отново отложи решението за обявяване на нова зона „Рила Буфер” от европейската екологична мрежа Натура 2000 около Национален парк Рила. Това се случва за втори път от октомври 2010 г. насам, припомнят от коалицията от неправителствени организации и граждански...