fbpx Натура | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи
Всички имоти от НАТУРА 2000, които МОСВ е подало на МЗХ, са извадени от търговете за земя, която може да се купи с поименни компенсационни бонове.
В област Ямбол има 7 региона, които са допустими за подпомагане по мярка 213 „Плащания по Натура 2000 за земеделски земи” - Западна Странджа, Дървенски възвишения, язовир Малко Шарково, язовир Овчарица, Сакара, Комините Стралджа и Адата-Тунджа. Това стана ясно по време на срещата-дискусия в гр.
Министерство на околната среда и водите отново отложи решението за обявяване на нова зона „Рила Буфер” от европейската екологична мрежа Натура 2000 около Национален парк Рила. Това се случва за втори път от октомври 2010 г.