fbpx 7 региона в Ямбол са допустими за кандидатстване по Натура 2000 | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

7 региона в Ямбол са допустими за кандидатстване по Натура 2000

7 региона в Ямбол са допустими за кандидатстване по Натура 2000

В област Ямбол има 7 региона, които са допустими за подпомагане по мярка 213 „Плащания по Натура 2000 за земеделски земи” - Западна Странджа, Дървенски възвишения, язовир Малко Шарково, язовир Овчарица, Сакара, Комините Стралджа и Адата-Тунджа. Това стана ясно по време на срещата-дискусия в гр. Ямбол, на която експерти разясниха пред повече от 90 земеделски производители как и кога може да се кандидатства по мерките от Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г.
Земеделските производители от областта проявиха голям интерес относно начините и условията за кандидатстване по мярка 213 „Плащания по Натура 2000 за земеделски земи” и мярка 112 „Създаване на стопанства за млади фермери”. Кандидатстването по мярка 213 ще става като част от общото заявление за директни плащания на площ и срокът за подаването на заявления е от 1 март до 15 май, напомниха експертите. По мярката 112 до момента са подадени 140 бизнес плана, от които 110 са изготвени безплатно от местните служби за съвети в земеделието, информираха още от местните служби по земеделие.
За проекти, вързани с изпълнението на задълженията на изискванията по качеството на суровото мялко и хуманното отглеждане на кокошки носачки, фермерите имат възможност да да получават и държавна помощ под формата на увеличение на размера на субсидията. Добавката към субсидията може да бъде между 5 и 25%. Това казаха експертите от Министерство на земеделието и храните при представянето на мярка 121 „Модернизиране на земеделските стопанства”. Срокът на първия отворен прием за кандидатстване по тази мярка за 2011 г. приключва следващата седмица на 4 април 2011 г.
Животновъдите с ферми І-ва категория в област Ямбол са 102 с общо 4750 броя животни. В региона са регистрирани и 165 ферми от ІІ-ра категория с общо 2192 крави, а фермите от ІІІ-та категория с повече от 10 животни са 153 с 3434 животни. Фермите с 4 броя и с над 4 крави са 439, информираха още експерти.
Към момента няма достатъчен интерес към мярка 142 „Създаване на организации на производителите” и за област Ямбол няма нито едно подадено заявление, стана ясно още днес. По тази мярка може да се кандидатства през цялата година и тя има за цел да насърчи създаването на организации на производители в земеделския сектор, като се подпомогне производството и доставките на висококачествени продукти, отговарящи на европейските стандарти и на пазарните изисквания.