fbpx Откриха семейно–консултативен център в гр. Берковица | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Откриха семейно–консултативен център в гр. Берковица

В гр. Берковица официално бе открит Семейно-консултативен център, който предлага социални, здравни и образователни услуги, мерки и дейности за превенция и подкрепа на малки деца и семейства в риск. Това е петият Семейно-консултативен център, който работи в страната с подкрепата на УНИЦЕФ.

На откриването присъстваха Мария Хесус Конде, представител на УНИЦЕФ за България, инж. Милчо Доцов, кмет на община Берковица, г-н Тео Муратидис, управител на ИКЕА България и представители на неправителствени организации.

Центърът се развива в партньорство между Община Берковица и УНИЦЕФ България. Помещенията на СКЦ са предоставени от Община Берковица, а УНИЦЕФ, с подкрепата на HAPPY Bar&Grill, финансира обновяването на помещенията и издръжката на Центъра. Домашният уют за Центъра е осигурен от ИКЕА България, които подпомогнаха обзавеждането му.

Основен фокус в дейността на Центъра е осигуряване на подкрепа за децата и семействата в най-уязвими и маргинализирани общности чрез превенция на рискове, които водят до неглижиране, неподходяща грижа и раздяла от семействата им на деца в най-ранна възраст. Екипът на Центъра се състои от социални работници, психолог, социални сътрудници, които работят мобилно, на терен, възможно най-близо до уязвимите семейства и деца в общността.

Целите на услугите предвиждат повишаване на родителските умения с цел подобряване на грижите за децата в семейството; Намаляване на случаите на отделяне на деца от семейството и изоставяне в институции или друга формална грижа чрез мерки за превенция; Създаване на условия за стимулиране на ранното детско развитие сред високо рискови уязвими групи; Намаляване на случаите на детски бракове и ранни раждания чрез мерки за превенция; Подпомагане и насърчаване на достъпа до предучилищно и училищно образование; Превенция на рисково поведение при уязвими подрастващи;