fbpx Минимален ръст на индексът на промишленото производство | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Минимален ръст на индексът на промишленото производство

Индексът на промишленото производство през март, изчислен от сезонно изгладените данни, нараства с 0,1 на сто в сравнение с февруари тази година. 

През март 2011 г. календарно изгладеният индекс на промишленото производство нараства с 5,1 на сто спрямо съответния месец на 2010 г. През март 2011 г. спрямо предходния месец промишленото производство в добивната промишленост нараства с 12,2 %, докато в преработващата промишленост е регистрирано намаление с 1,0 на сто, а в производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 1,1 на сто. По-значителен спад в преработващата промишленост се наблюдава при производството на химични продукти - със 17,9%, при производството на дървен материал и изделия от него, без мебели - с 9,7%, при производството на напитки - с 9,4 на сто, при производството на хранителни продукти - със 7,7 на сто. Ръст е регистриран при производството на метални изделия, без машини и оборудване - с 18,9%, производството на хартия, картон и изделия от хартия и картон - с 4,3 %, и при производството на машини и оборудване с общо и специално предназначение - с 3,4 %.

На годишна база увеличение на промишленото производство, изчислено от календарно изгладените данни, е отчетено в преработващата промишленост - с 6,8 %, в производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 5,5%, и в добивната промишленост - с 3,3%. Регистриран е ръст в производството на енергийни продукти - с 10,4%, в производството на инвестиционни продукти - със 7,0%, и в производството на продукти за междинно потребление - с 6,8%.