fbpx индекс | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи
Публикуваха индекса Топ 100 най-добри работодатели в България за 2022 година. Ежегодният индекс на Career Show цели да отличи работодателите, които полагат целенасочени усилия за подобряване на работната атмосфера и условията на труд у нас.
Началото на 2022 година ни отправя нови предизвикателства. Държавата продължава да прилага икономически мерки за запазване на заетостта и подпомагане на фирмите, но за съжаление някои от компаниите изпитват сериозни затруднения при кандидатстването за помощи по т.нар. ковид мерки.
 България е класирана на 54-то място, а София - на 78-мо по конкурентоспособност на талантите според Глобалният индекс за конкурентоспособност на талантите за 2019 година, който се разработва от Adecco Group и бизнес университет
Nokian Tyres отново бе включена е в Световния индекс за устойчиво развитие на Дау Джоунс (Dow Jones’ DJSI World sustainability index).
За шеста поредна година Асоциацията на индустриалния капитал в България оповести стойността на Композитния индекс „Икономика на светло“, който представлява уникален за ЕС иновативен модел за измерване на светлата част от и
Най-важно за българинът е здравето на близките.Това показва първия у нас Индекс за пълноценен живот на българите, създаден от Лидл България, с помощта на Прогрес Консулт.
Индексът за устойчивост на неправителствените организации (НПО) в България за 2015 г. показва застой в развитието на гражданския сектор. Неговата стойност остава непроменена от 2012 г.
Индексът на цените на производител на вътрешния пазар през май 2014 г. е с 0.1% повече спрямо предходния месец по данни от Националният статистически институт.
Сред най-добре оценените условия за правенето на бизнес у нас са макроикономическата стабилност, нивото на данъците и свободата на търговията. От друга страна слабите места на България са регулациите за бизнеса, дейността на институциите и нивото на корупцията.