fbpx Кои са факторите за пълноценен живот на българите? | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Кои са факторите за пълноценен живот на българите?

Кои са факторите за пълноценен живот на българите?

Най-важно за българинът е здравето на близките.Това показва първия у нас Индекс за пълноценен живот на българите, създаден от Лидл България, с помощта на Прогрес Консулт. Той отговаря на въпроса кои са десетте най-важни фактора за пълноценен живот на българина, както и доколко качеството му на живот отговаря на неговите очаквания. Той се изчислява въз основа на 82 показателя, разделени в 7 категории – здраве, рекреация, отношения, пари, професия, образование и цели. Към началото на 2017 г. Индексът приема стойност 0.7490, при теоретичен максимум „1“, което е една много добра основа.

След здравето на близките, българинът поставя собственото си здраве. Като важен фактор на пълноценен живот се окзава и здравият сън и „липсата на стрес“. Пълноценното общуване с децата е на седмо място по важност, като веднага след него е факторът „да имам деца“.
По-интересното е, че едва на на осмо и девето място се подреждат финансовата обезпеченост и независимост. „Да се храня пълноценно“ също е сред десетте най-важни фактора за пълноценен живот.

Индексът на пълноценния живот е малко по-висок при мъжете, което означава, че те оценяват по-високо качеството на своя живот, отчитайки здравословното си състояние и хобитата/интересите/почивката. В сравнение с тях, жените отдават по-голяма важност на факторите от 7-те ключови области, като изключение прави единствено факторът пари.

С най-висок измерен Индекс се открояват две групи – живеещите на семейни начала двойки, както и несемейните. Индексът при брачните двойки е под средното равнище от 0,7490, което води до извода, че несемейните и живеещите на семейни начала определят живота си като по-пълноценен, в сравнение със сключилите брак двойки.
 

Facebook коментари