fbpx Индексът на цените бележи увеличение | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Индексът на цените бележи увеличение

Индексът на цените бележи увеличение

Индексът на цените на производител на вътрешния пазар през март е с 1 на сто над равнището от предходния месец, съобщиха НСИ. Увеличение на цените има в преработващата промишленост - с 1,9%, а намаление в добивната промишленост - с 4,1%, докато при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ няма изменение.

В преработващата промишленост по-значително увеличение на цените спрямо предходния месец има при производството на изделия от каучук и пластмаси - с 2,2%, при производството на хранителни продукти - с 1,8% и при производството на химични продукти - с 1,6%. Намаление е отчетено при производството на основни метали - с 1,7%. Индексът на цени на производител на вътрешния пазар през март нараства с 12,1 на сто в сравнение със същия месец на 2010 г. 

Увеличение на цените в преработващата промишленост спрямо март 2010 г. е отчетено при: производството на основни метали - с 20,4 на сто; производството на хранителни продукти - с 15,6 на сто; производството на текстил и изделия от текстил, без облекло - с 10,4 на сто. Намаление на цените се наблюдава при производството на тютюневи изделия - с 9,3 на сто, и при производството на изделия от други неметални минерални суровини - с 3,7%.