Знаем ли какво означават тези финансови термини?

Знаем ли какво означават тези финансови термини?

Лятото е в разгара си, икономиката също. Пускайки новините по телевизията слушаме за монетарна и фискална политика, маржове, инфлация и т.н.  Някои термини ги знаем от обща култура, но за други значението ни се губи.

За да сме по-наясно как се развива нашата и световната икономика, вижте значението на пет важни икономически термини.

Eндогенност

Почти всеки знае, че при причинно-следствената връзка промяната в следствието не е равна на промяната в причината обаче в повечето случаи го забравяме. Eндогенност е това, което ни помага да си го спомним. Можем да наречем нещо ендогенно, когато не знаем дали е причина или ефект, или и двете.

Марж

Маржът най-често се определя като излишък, разлика. Във финансите – разлика в цената между покупката и продажбата на нещо. Най-общото му значение е разликата в цената, по която е купено нещо и цената, по която е продадено.

Настояща стойност и дисконтиране

Нещата, които ще получим в бъдеще, имат стойност днес, която ще е различна от тази в бъдеще. Дисконтирането или коригирането с влиянието на някой фактор, например инфлацията, ни позволява да изчислим настоящата и бъдещата стойност. Акциите, облигациите и другите финансови активи са очевидните примери, но има и други. Например заплатите в Google може да са близки до останалите компании в сектора, но знанията, които работещите там получават, може да им донесат много по-високи доходи в бъдеще.

Индекс на потребителските цени

Това е общ показател за измерване темповете на промяна на цените на потребителските стоки и услуги (инфлацията). Индексът се пресмята ежемесечно от Националният статистически институт, който преценява какви са разходите, за да се напълни типичната пазарна кошница на домакинството със среден доход и сравнява получения резултат с даден предишен период.

Съвкупност

Това, което е добро за един, не е задължително да е добро за всички и обратно. Например индивидуално, заемите и харченето на пари намаляват богатството ни. Но като цяло дълговете не намаляват богатството на цялото земно кълбо, защото дългът на един е актив за друг. Когато разглеждаме собствения си живот, има смисъл да мислим от индивидуална гледна точка, но когато обсъждаме правителствената политика, е важно да обмислим съвкупността.

от серията „Финанси за нефинансисти“ на УниКредит Булбанк

Facebook коментари