fbpx Банковата система 10 години след прераждането | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Банковата система 10 години след прераждането

Банковата система 10 години след прераждането

Петнадесет години след реалния старт на прехода в България, банковият бизнес е № 3 по печалби в България за 2004 г. с над 225 млн. евро нетна печалба (НСС). За 2005 по прогнозни данни се очертава ръст минимум от около 25% - или печалбата в системата се очаква да бъде в диапазона 280-300 млн. евро и вероятно ще излезе на второ място.

В далечната 1992 г., едва три години след началото на прехода, 16 банки - 100% контролирани от български собственици: седем частни (понастоящем 5 затворени) и девет държавни (понастоящем 3 затворени), имат активи, общо равняващи се на 253% спрямо текущия БВП на България, или малко над 20 млрд. долара - абсолютен максимум в най-новата история на страната до момента. Шест години по-късно - 1998 г. - активите общо на 33-те работещи тогава банки
(4 вече са затворени) достигат едва 32% от БВП на страната - абсолютен минимум в банковата история на държавата. Още шест години по-късно - 2004 г. - активите на 35 търговски банки в България: 23 чуждестранни (80% дял в активите) и 12 контролирани от български капитал (20% дял) са достигнали 66% от БВП (текущи цени) на страната.
Резултатите от нашата B2B база данни VIP Contacts BulgariaTM 1991-2006 показват, че през последните пет последователни години (2000-2004) банковата система сумарно е генерирала над
830 милиона евро нетна печалба.

Топ10 (от 35) банки в България:
Нетна печалба (евро) - сумарно за периода
2000-2004* година

Място Банка
1 БУЛБАНК
2 ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА
3 БАНКА ДСК
4 ЕЙЧ ВИ БИ БАНК БИОХИМ
5 СЖ ЕКСПРЕСБАНК
6 ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА
7 РАЙФАЙЗЕНБАНК-БЪЛГАРИЯ
8 БАНКА ХЕБРОС
9 БЪЛГАРСКА ПОЩЕНСКА БАНКА
10 БЪЛГАРО-АМЕРИКАНСКА КРЕДИТНА БАНКА

* За изследвания период общо 24 банки са реализирали печалби във всяка една от фискалните години.
Source: VIP Contacts Bulgaria™ 1991-2006 – independent B2B data base: 30 business & 4,000 companies & 75% from GDP

Първите 10 банки в страната държат 91% от цялата нетна печалба в сектора за петгодишния период 2000-2004 година.

Топ10 (от 35) банки в България: Възвръщаемост на акционерния капитал
Печалба/акционерен капитал (евро) –
средно за пет годишен период: 2000-2004

Място Банка
1 ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА
2 БУЛБАНК
3 БЪЛГАРО-АМЕРИКАНСКА КРЕДИТНА БАНКА
4 ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА
5 СЖ ЕКСПРЕСБАНК
6 ЕЙЧ ВИ БИ БАНК БИОХИМ
7 БАНКА ДСК
8 БАНКА ХЕБРОС
9 РАЙФАЙЗЕНБАНК-БЪЛГАРИЯ
10 ТЪРГОВСКА БАНКА ЮНИОНБАНК

Source: VIP Contacts Bulgaria™ 1991-2006 – independent B2B data base: 30 business & 4,000 companies & 75% from GDP.
Исторически погледнато 2004 и следващата 2005 г. бяха най-силните в кредитна експанзия на банковия сектор в България през последните 15 години. За две години активите на банките се увеличиха от 50% до 75% от БВП, базирани на съпоставимия ръст на кредитите в системата.

Търговските кредити към края на 2005 г. по прогноза на CBN ще достигнат диапазона
5,8 - 6,0 милиарда евро. Техният относителен
дял в портфейла на банките е най-висок -
62-63%, и въпреки че в относително изражение при тях има спад, в абсолютна стойност те са с ръст 2005/04 от около 1 милиард евро. Близо 1/3 от тях, или около 2 млрд. евро, са предимно инвестиционни кредити; съпоставимо - това е половината сума от 3,5 млрд. евро инвестирани от бизнеса в страната в дълготрайни активи. С останалите пари вероятно бизнесът финансира оборотните си нужди, особено като се има предвид поведението на междуфирмена задлъжнялост, за която в CBN имаме обхватна информация.

Source: www.bnb.bg, CBN - estimations

Потребителските кредити към края на 2005 са около 23% от кредитния портфейл, или малко над 2 млрд. евро. Очакваният ръст 2005/04 е в диапазона 40-45%, или около 600 млн. евро в абсолютна стойност. През последните няколко години потребителските кредити финансираха основно силно забавената подмяна на мебели, черна и бяла техника и автомобилния парк на населението. Това обаче отваря големи дупки в търговския баланс на страната, което пък притесни МВФ.

Ипотечните кредити за физически лица към края на 2005 г. се очаква да достигнат от 7% миналата до 11% тази - като дял в кредитния портфейл на банковата ни система. А в абсолютна стойност - границите от 1 млрд. евро, или почти 100% ръст 2005/’04. По най-груба оценка това са общо 45-50 хил. ипотеки
(стари и нови жилища).
Кредитирането официално забавя темп (от над 40% през 2004 до около 30% през изминалата) под строгия поглед на МВФ и БНБ, но стартът на мощни лизингови дружества към всяка банка показва, че отрицателното салдо по текущата сметка няма да намалее и тази година.
Големият риск за банките през 2006 г. ще дойде от липсата на работещи ефективни аналитични центрове за оценка и прогнозиране на кредитния риск. Дефицитът на професионализъм и практикуване на назначения на принципа млад и красив наш човек много скоро може да доведе до жега в ръста на несъбираемите вземания във всички посоки. Особено проблематична е кредитната политика в бизнес сектора (търговските кредити), където оценката на риска е цяла наука, за която освен ум трябват и структурирани бази данни с финансови резултати на ключовите играчи, бизнес и фирмени профили с данни за производствени мощности, обеми и тренд на пазарите, пазарни дялове, потенциал на бизнеса и т.н., и т.н. информационни и аналитични инструменти, които видимо не се поддържат, и то не поради липсата на пари.

Без съмнение, кредитната експанзия на банките е в основата на относително високия ръст на БВП и повишаване стандарта на българите през последните години. Тиражираното в медиите становище на МВФ за изкуствено ограничаване на ръста в кредитите 2006/05 в диапазона на 15% не е пазарно оправдано и според нас ще бъде преодоляно до нива някъде около +20 - 22%. Считаме, че всякакви непазарни мерки за изкуствено намаляване на свежото и нисколихвено финансиране, особено на бизнеса в страната, може да доведе до критично увеличаване на междуфирмената задлъжнялост, намаляване на конкурентоспособността най-вече на българските фирми, а оттам до верижни фалити и до спад в ръста на БВП. Много по-остро, според нас, стои въпросът с намаляване на несъбираемите вземания, защото ако те достигнат нива от 8-10% от кредитния портфейл, на практика ще нулират печалбата в сектора и много вероятно да последват непредсказуеми събития, които може да не оставят 2005 г. в историята като последната, в която има затворена банка.

Топ10 (от 35) банки в България:
Ръст на активите (евро) 2004/2003 година
Място Банка
1 ИНГ БАНК Н.В.-КЛОН СОФИЯ
2 СИТИБАНК Н.А.-КЛОН СОФИЯ
3 РАЙФАЙЗЕНБАНК-БЪЛГАРИЯ
4 ПРОКРЕДИТ БАНК-БЪЛГАРИЯ
5 БАНКА ПИРЕОС-КЛОН СОФИЯ
6 ЕЙЧ ВИ БИ БАНК БИОХИМ
7 ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА
8 ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА
9 СТОПАНСКА И ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА
10 ТЪРГОВСКА БАНКА ИНВЕСТБАНК


Защо анализът за банковия сектор е озаглавен така... Ами защото ръстът на активите в банковия сектор 2004/03 е 44%, а в Топ 10-те банки е дори зашеметяващите 101,2%

исок ръст има и през 2005/04, и е много вероятно темпът да се запази и 2006/05. Къде в дремещата и богата Европа има такива резултати? В глобализиращия се свят банките в страната са или стават част от международни финансови институции. Когато те се отчитат пред акционерите си, графиката за ръста на бизнеса им за България ще свети на едно от първите места, колкото и парадоксално да звучи това за някой...
Резултатите за 2004 са предварителни или оценка, а за 2005, 2006 и 2007 - прогнозни.
Благодарим за отделеното време и внимание. Очаквайте следващите ни съвместни анализи.

 

За контакти:

СД “Компютърни Бизнес Мрежи – Панов, Стойчев и Сие”
web:www.cbn-bulgaria.com
e-mail: office@cbn-bulgaria.com
телефон: 02 / 962-83-76


CBN™, ICT Analyst™ Bulgaria, ICT Markets™ Bulgaria, ICT Facts™ Bulgaria, ICT Projects™ Bulgaria, ICT Ranks™ Bulgaria, ICT Survey™ Bulgaria, ICT Trade™ Bulgaria, VIP Contacts™ Bulgaria са търговски марки на CBN – Pannoff, Stoytcheff & Co. Всички наименования в изданието, с изключение на посочените, са търговски марки или запазени търговски марки на съответните им собственици.
Авторите декларират, че всички резултати, коментари, анализи и изводи, включени както в настоящата, така и във всички останали публикации и анализи на CBN, са подготвени максимално коректно и честно и не са повлияни от каквито и да е политически или икономически, частни или групови интереси. В настоящата публикация няма резултат или коментар, насочен пряко или косвено срещу интересите на друга страна. Фактологията е базирана на независими и проверени източници. Възможни са несъзнателни грешки при въвеждане и обработка на информацията.
Всякакво цитиране или позоваване на отделни резултати от статията извън контекста на анализа на авторите е некоректно и може да доведе до погрешни изводи. Направилите го носят изцяло своята морална и имуществена отговорност за последствията.
Авторските права върху статията са изцяло на CBN. Забранява се цитиране, препечатване и/или публикуване на част или целия материал, включително и в Интернет, без писменото разрешение на авторите. Нарушителите са предупредени и носят отговорност по Закона за защита на авторското право на Република България.

 

Facebook коментари