fbpx България и Румъния са лидери по растеж в региона | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

България и Румъния са лидери по растеж в региона

България и Румъния са лидери по растеж в региона

Югоизточна Европа (ЮИЕ) се превърна в най-бързо растящия развиващ се пазар след Азия от началото на 90-те години досега. Със среден ръст на реалния БВП от пет процента годишно от 2000 год. насам, регионът значително надминава растежа на новите страни-членки на Европейския съюз от Централна и Източна Европа (те имат реален ръст на БВП от около 3,5% годишно). BA-CA (“Банк Аустрия Кредитанщалт”) очаква в региона ръст от по 5% през 2005 г. и 2006 г. България и Румъния, които значително ще напреднат с присъединяването си към ЕС, ще бъдат лидери по растеж в региона. Прогнозите са за 5,3% реален икономически растеж на България през 2005 г. и 6% през 2006 г.

 

Според анализаторите BA-CA, която е представена в България от третата по големина банкова група HVB Bank Biochim и Хеброс Банк, този непропорционално висок икономически растеж се дължи, от една страна, на постигнатата политическа стабилност, но преди всичко на стриктно следваната антиинфлационна политика на правителствата в региона. Икономистите на BA-CA прогнозират инфлацията за региона на ЮИЕ тази година да бъде средно около 7% при повече от 30% инфлация през 2000 г.

През третото тримесечие на 2005 г. инфлацията в България остана сравнително висока -

средно около 5%. Това е резултат от повишаването на цените на хранителните стоки, неочакваните сериозни наводнения в страната, високите цени на петрола. Поради тези причини инфлационният натиск вероятно ще продължи и през останалите месеци на 2005 г. Според BA-CA това означава, че в края на 2005 г. инфлацията ще бъде средногодишно 4,5%. Като се има предвид очакванията за хармонизацията на данъците и акцизите с европейските (на алкохола, цигарите и електроенергията), се очаква този темп на инфлация да се запази и през 2006 г.
Друга причина за благоприятното развитие на региона е започналият процес на структурни реформи, който се засилва с наближаването на датата на новото разширяване на Европейския съюз. “С привеждане на местното законодателство в съответствие с европейското, значително се подобрява бизнес климатът и от това регионът става по-атрактивен за чуждестранни инвестиции”, смята Мариане Кагер, главен икономист на BA-CA. Очаква се през 2006 г. в региона да има повече от 10 млрд. евро нови преки чуждестранни инвестиции като България и Румъния ще бъдат най-привлекателните страни поради атрактивните приватизационни проекти. Потоците от чуждестранен капитал в региона ще бъдат около 5% от БВП, което е доста над нивото на новите страни-членки в ЦИЕ, които в голяма степен вече приключиха с приватизацията.

Европейският съюз е най-големият инвеститор в региона, а Словения, една от новите страни-членки, се утвърждава като “врата” към Югоизточна Европа.

Чуждестранните инвестиции спомагат да се създават нови експортно ориентирани компании, от които в средносрочен план може да се очаква да допринесат за разрешаването на проблемите в икономиките като висока безработица и значителен дисбаланс в нетния износ. Дефицитът по текущата сметка през 2005 г. ще бъде средно около 9% от БВП за региона.
Нетните преки чуждестранни инвестиции в България през първите шест месеца на 2005 г. достигнаха 700 млн. евро и покриваха около половината от дефицита по текущата сметка, който се очаква да достигне 11,2% в края на 2005 г. Според наблюденията на BA-CA през втората половина на 2005 г. ще има по-големи потоци на ПЧИ. Причина за това са приватизационните процеси, увеличаването на рейтинга на страната от Fitch от BBB- на BBB, продължаващият икономически растеж и приближаването на датата за присъединяване на България към ЕС.

Facebook коментари