fbpx Много слаб ръст в търговията в някои сектори през декември 2010 | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Много слаб ръст в търговията в някои сектори през декември 2010

По предварителни сезонно изгладени данни на НСИ през декември 2010 г. оборотът в търговията на дребно, изчислен въз основа на календарно изгладени данни, е намалял с 3,1% в сравнение със същия месец на предходната година.

През декември 2010 г. оборотът нараства спрямо предходния месец в пет основни групи дейности. В търговията на дребно с текстил, облекло, обувки и кожени изделия увеличението е 1,8%. При търговията на дребно с фармацевтични и медицински стоки - 1,1%. При търговията на дребно с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия - 1,1%. При продажбите на дребно на компютърна и комуникационна техника - увеличението е 1,0%, а в търговията на дребно с битова техника и мебели - 0.5%.

В същото време в търговията на дребно с автомобилни горива и смазочни материали се наблюдава спад от 0,2% . Оборотът през декември 2010 г. е нараснал в сравнение със същия месец на предходната година единствено в търговията на дребно с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия - с 2,7%. В останалите дейности темповете са отрицателни и варират от 1,7% в търговията на дребно с компютърна и комуникационна техника до 6,3% в търговията на дребно с текстил, облекло и кожени изделия.