fbpx Комуникационният бранш в ЦИЕ очаква спад в приходите с до 50% | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Комуникационният бранш в ЦИЕ очаква спад в приходите с до 50%

Пандемията от коронавирус има от значително до много тежко отражение в редица основни индустрии. Комуникациите и по-широката медийна индустрия са едни от най-сериозно засегнатите, поради масовите съкращения на маркетинговите и PR бюджети на компаниите. Онлайн проучване, проведено от агенция за интегрирани комуникации United Partners в партньорство с агенцията за проучвания Прогрес Консулт между 20 април и 5 май 2020 г., разкрива много точно картината на моментното състояние на индустрията.

Въпросите в анкетата обхващат теми, свързани с нагласите на агенциите и прогнозираните промени в техните печалби до края на 2020 г., конкретни услуги, които се очаква да са най-търсени и такива, които ще се търсят най-малко. Важен елемент в проучването е изследването към какво ще се насочат компаниите по време на кризата: традиционна масова реклама или PR дейности. Разглежда се и въпросът дали агенциите ще са склонни да търсят по-иновативни методи и услуги, които да заинтересуват настоящи и потенциални партньори, или ще разчитат на продуктите и услугите, които са предлагали досега.

Основните изводи от проучването могат да се обобщят в няколко направления:

- Пандемията на коронавирус има сериозно отрицателно въздействие върху дейността на компаниите в индустрията, тъй като две трети от тях заявяват, че са принудени да ограничат своята дейност.

- Едно от най-големите притеснения за агенциите е, че те могат да загубят годишни договори, което ще доведе до затруднения при краткосрочно планиране.

- Почти три четвърти от компаниите ще се опитат, въпреки всички трудности, да запазят персонала си до възстановяването на пазара.

- Двата типа услуги, които са най-търсени от клиентите по време на пандемията, са Корпоративните комуникации и Кризисните комуникации, а най-малко услугите, свързани с Публични комуникации и Потребителски / Бранд маркетинг.

- Очакваната загуба в приходи е между 10% и 50%.

- По-голямата част от анкетираните агенции предвиждат кризата да отшуми до края на годината и бизнесът да се върне към успешния си ход отново през 2021 г.

- Въпреки отрицателното въздействие на кризата, пандемията стимулира иновациите за 80% от агенциите като средство за приспособяване към рязко променящата се среда.

- Близо 70% смятат, че вероятно да бъдат търсени от нови потенциални партньори.

Индустрията напомня, че масовите съкращения на комуникационни бюджети трябва да бъде добре обмислени от компаниите. Данни от минали кризисни ситуации доказват, че поддържането на комуникационните разходи по време на рецесия е най-доброто средство за осигуряване на дългосрочен растеж на марката. Затова и препоръката на комуникационните агенции към бизнеса е да не се „свива“ по време на криза, а напротив: да рекламира и демонстрира присъствието си на пазара.

Очакванията са, че услугите на комуникационните агенции ще бъдат особено актуални, защото могат да помогнат на клиентите да се справят с кризи и несигурност, както и да позиционират марките си в благоприятна светлина в новата реалност.