fbpx 200 млн. евро безвъзмездно за „зелена индустрия“ и енергийна ефективност | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

200 млн. евро безвъзмездно за „зелена индустрия“ и енергийна ефективност

По оперативна програма „Конкурентоспособност“ бизнесът ще получи 40 млн. евро за намаляване на енергоемността на големите предприятия, каза заместник-министърът на икономиката, енергетиката и туризма Жулиета Хубенова по време на откриването на новия логистичен център на компанията „Димов къмпани“ във Варна. До края на април ще стартира и процедурата за енергийна ефективност и конкурентоспособна индустрия, по която МИЕТ работи съвместно с ЕБВР. Успешно изпълнените проекти по нея ще бъдат субсидирани със 150 млн. евро от програмата. Още 50-150 млн. евро ще бъдат отпуснати от ЕБВР като кредитна линия през български банки за мостово финансиране на проектите.
България е на последно място в ЕС по енергийна ефективност. Българската икономика е с пъти по-енергоемка от средното равнище за ЕС. Според Жулиета Хубенова разширяването на дейността на компаниите е най-красноречивата оценка на визията за развитие на бизнеса от една страна и от друга – на усилията на правителството за подобряване на икономическата среда.