fbpx Ръст на износът ни за трети страни | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Ръст на износът ни за трети страни

През периода януари - март 2011 г. износът на България за трети страни се е увеличил с 55.9% спрямо съответния период на предходната година и възлиза на 3,7 млрд. лева, съобщиха от НСИ. Основните търговски партньори на България са Турция, Русия, Сърбия, Република Македония и Китай, които формират 49,1% от износа за трети страни. Значително нараства износът за ЮАР, Индия, Хърватия и Украйна. Спад е отчетен при износа за Перу, Сирия, Иран, Обединените арабски емирства, Сингапур, Индонезия и Япония .

През март 2011 г. износът за трети страни нараства с 41,0% спрямо същия месец на предходната година и е 1,3 млрд. лева.

Вносът на България от трети страни за първите три месеца на 2011 г. се е увеличил с 40,1% спрямо съответния период на предходната година и възлиза на 4,1 млрд. лева (по цени CIF). Най-голям ръст бележи вносът от Казахстан, Обединените арабски емирства, ЮАР, Бразилия, Сингапур и Египет. 

Външнотърговското салдо (износ FOB - внос CIF) на България с трети страни за периода януари - март 2011 г. е отрицателно и достига 463.6 млн. лева. По цени FOB/FOB (след елиминиране на разходите за транспорт и застраховки при внос на стоки) салдото също е отрицателно и възлиза на 163.5 млн. лева.

През март 2011 г. външнотърговското салдо (износ FOB - внос CIF) с трети страни е отрицателно и достига 196.6 млн. лева.

Износът на България за трети страни, разпределен според Стандартната външнотърговска класификация, през първите три месеца на 2011 г. в сравнение със същия период на предходната година се е увеличил с най-голям ръст в секторите: „Минерални горива, масла и подобни продукти”, „Артикули, класифицирани главно според вида на материала”, „Мазнини, масла и восъци от животински и растителен произход”. Спад се наблюдава при износа от сектор „Разнообразни готови продукти, н.д.”

При вноса от трети страни най-голям ръст е отчетен в сектор „Минерални горива, масла и подобни продукти”, а най-нисък - в сектор „Необработени сурови материали, негодни за консумация (изкл. горивата)”.