fbpx Сигнали срещу сивата икономика | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Сигнали срещу сивата икономика

163 сигнала срещу сивата икономика са подадени в Националния център „Икономика на светло” през последните четири месеца, и още 1145 случая са разисквани в 9-те регионални офиса, изпълняващи европейския проект за „Ограничаване и превенция на неформалната икономика” през 2009-2013. Той се осъществява от Асоциацията на индустриалния капитал в България по Оперативната програма „Развитие на човешките ресурси”.

Горещата телефонна линия 0800 123 58 продължава да действа като част от проекта и приема още данни за нередности, корупционни схеми и ощетяване на гражданите. 

Най-честите сигнали са за нарушения на трудовото законодателство, укриване на данъци, за условия на труд и етични аспекти в отношенията с работодателите. В леката промишленост досега са постъпили 24 такива сигнала, 19 – за предприятия от електротехниката, 18 – от машиностроенето, 17 – от пощите, 15 – свързани с информационните технологии, 14 – от небанковите финансови услуги и т. н. По териториален признак най-много случаи са изнесени в Североизточния регион – общо 226, други 204 – в Южния централен и 203 – от градовете Лом и Монтана в Северозападния регион, обявен за най-бедния в Европейския съюз. Експертите ще търсят и съдействието на медиите и разследващата журналистика, за да осветляват заедно порочните практики, укриването на доходи и данъци, нарушенията при възлагане на обществени поръчки и на трудовите права на хората.