fbpx Абсолютната давност стимулира недобросъвестните платци | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Абсолютната давност стимулира недобросъвестните платци

Водеща снимка
Да

Абсолютната давност стимулира недобросъвестните платци

Асоциацията на колекторските агенции  заявява своята категорична подкрепа за търсене на решение на съществуващия проблем с „вечния длъжник“ през законодателни промени. В обръщение изпратено до медиите се казва:

"За съжаление предлаганите към момента решения са „на парче“ и в ущърб на потребителите.

Въвеждането на безусловна 10-годишна давност на всички задължения на физическите лица не само, че няма да реши проблема с „вечния длъжник”, но и ще създаде поредица от нови проблеми и рискове, които ще бъдат платени от добросъвестните граждани.

Законопроектът за допълнение на Закона за задълженията и договорите, приет на първо четене през изминалата седмица, крие множество подводни камъни. Прибързаното му окончателно приемане, без да се вземат предвид мненията на експертите – икономисти, финансисти, банкови институции и без да се отчетат позициите на Министерството на финансите и Министерството на правосъдието, КРИБ, Асоциацията на банките, ВКС може да доведе до сериозни сътресения на икономическата среда у нас.

Добрите европейски и световни практики предлагат законово решение на проблема с „вечния длъжник“ през закон за личния фалит. Такъв би дал защита на хората, изпаднали в невъзможност да изплащат дълговете си, но след задължително обследване на тяхната добросъвестност.

Текстовете на приетите на първо четене промени в Закона за задълженията и договорите предполагат безусловна давност, т.е. след изтичането на 10-годишния срок кредиторът да изгуби всяко право да търси дължимото, поемайки всички финансови щети за своя сметка.

На практика, давността представлява намеса в договорните отношения между две страни, като автоматично освобождава неизрядната страна от поетите ангажименти. Поставянето на кредитора в неблагоприятни условия неизбежно ще повлияе върху икономиката и финансовия сектор в страната, като затрудни и оскъпи ресурса. А това ще бъде цена, която ще плати добросъвестният потребител.

Давността ще донесе неминуем обществен дисбаланс между хората, които чакат изтичането на 10-те години, и тези, които съвестно погасяват задълженията си. Ако даден потребител действително е изпаднал в затруднения, то практиката сочи, че най-често той има повече от един кредит, което означава, че отпадането на един от тях не би решил ситуацията. Световната практика е да има ясни условия, при които дадено лице може да поиска личен фалит и да понесе съответните последствия от това.

Остава отворен и въпросът какво се случва с онези задължения, чийто срок е по-дълъг от 10 години.

От Асоциацията считаме, че проблем има, решаването му е наложително и трябва да се случи съобразно добрата европейска практика, след експертен дебат и в унисон с установените правни и етични норми за договорните отношения в една правова държава".