fbpx Икономика | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Икономика

Българската икономика ще продължи да се възстановява плавно, като до края на 2022 година може да се върне на предкризисните нива.
Ревизираните през есента данни за БВП отчетоха промяна в структурата на икономическия растеж за 2021 г. Общото реално нарастване на БВП е завишено на 4% за годината. През 2022 г.
България и Румъния са държавите с най-висок социален риск в Европейския съюз. Това показва индексът на социален риск (Social Risk Index), който изследва 185 страни от цял свят. Класацията се изготвя от Euler Hermеs - застраховател на търговски кредити.
Икономиките от ЦИЕ успяват да се адаптират към кризисната ситуация, но тази тенденция е застрашена от глобалната и европейската перспектива.
Тематичните области мехатроника, биотехнологии и информационни технологии са важни в Плевен, за да се създаде устойчив бизнес, който е свързан с кръговата икономика.
Министърът на икономиката Даниела Везиева връчи два сертификата по реда на Закона за насърчаване на инвестициите (ЗНИ) на обща стойност 10 932 000 млн.
Силен ръст на глобалната икономика с увеличение на БВП с 5,5% през 2021 година и 4,2% през 2022 година очакват анализаторите от застрахователят на търговски кредити от Euler Hermes.
Според данни на експертите по кредитно застраховане на Кофас, 80% от пълнолетните хора в ЕС са напълно ваксинирани, което допринесе за възстановяването на европейската икономика през последните шест месеца. Въпреки че в региона на ЦИЕ темпът на ваксинационния процес не е толкова бър
През второто тримесечие на 2021 г. брутният вътрешен продукт (БВП) нараства с 9.6 % спрямо съответното тримесечие на предходната година и с 0.4 % спрямо първото тримесечие на 2021 г. според сезонно изгладените данни. Това показват експресните оценки на Националния статистически институт (НСИ).
МВФ прогнозира, че растежът през 2021 г. ще бъде най-големият от поне 1980 г.