Икономика

Според предварителните данни на НСИ през второто тримесечие на 2020 г. спадът на БВП е 8,5% спрямо същото тримесечие на 2019 г. Тази стойност е малко по-ниска от експресната оценка в началото на август от 8,2%, но като цяло няма съществени разлики.
Институтът за пазарна икономика (ИПИ), в партньорство с Община Варна, представи актуален икономически профил и траектория на развитие на Варна под заглавие „Варна – град на знанието” (2020 г.). Варна е най-големият икономически център в Северна България с произведена продукция от над 10 млрд. лв.
Европейската комисия публикува лятната си икономическа прогноза (виж тук), която потвърждава и дори усилва песимистичните очаквания за дълбочината на срива, които вече бяха по-подробно представени в редовната пролетна прогноза (виж тук).
Досега България остана в периферията на пандемията от корона вирус. Броят на регистрираните случаи и този на починалите от корона вирус изчислени на един милион жители продължи да следва същата благоприятна траектория както в останалите страни от ЦИЕ.
Българската асоциация на софтуерните компании (БАСКОМ) следи с нарастващо безпокойство дискусиите около намаляването на ДДС на 9% за ресторантьорския бранш и за книгите и смята тази мярка за опасен прецедент без никакви гаран
Според анализ на Лъчезар Богданов от Института за пазарна икономика, засега са видими само непосредствените ефекти от внезапното „затваряне“ на част от икономиката и социалния живот в Европа и у нас.
В актуален доклад, разработен от направление „Дигитализация, иновации и икономическо развитие“ в Столичната община (Innovative Sofia) и Столичната общинска агенция за приватизация и инвестиции (Invest Sofia) съвместно и с дру
Икономиката в България ще търпи негативи заради разпространението на коронавируса в Италия и икономическата ситуация там.
320 млрд. щ.д. загуби за тримесечие ще понесе глобалната търговия заради коронавируса.
През четвъртото тримесечие на 2019 г. реалният БВП нарасна с 3.5% на годишна база, или с 0.4 пр.п.