fbpx Създадоха първото електронно трудово досие в България | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи
Водеща снимка
Да

Създадоха първото електронно трудово досие в България

Българският софтуерен стартъп „HRM Solutions” създаде първото в България, легитимно, електронно трудово досие „sHRedy“.

Иновационният софтуер предоставя безхартиено решение за изпълнение на процесите в отношенията между служител и работодател. Дава възможност напълно автоматизирано, по електронен път, да се обменят документи - договори, служебни бележки, анекси, заповеди, правилници и др., както и да се  управляват взаимоотношения, свързани с отсъствия, отпуски, отчитане на работно време, работа от вкъщи. Така например, служител ще може да бъде назначен от разстояние, с електронно генериран трудов договор, подписан с дистанционно издаден електронен подпис.

 „Предвид технологичния прогрес и времената, в които живеем, създаването на sHRedy бе неизбежна и необходима стъпка за трансформация на управлението на човешките ресурси в компаниите. COVID-19 бе само напомняне за потребността хартиените процеси да станат изцяло дигитални.“, заяви Юлиян Маслянков, изпълнителен директор на HRM Solutions. „Системата е с интеграция със сертифициран доставчик на удостоверителни услуги Evrotrust и с осигурена защита на личните данни и документи. Служителите връчват и получават файлове чрез електронна препоръчана поща, която предоставя електронно удостоверение за време и електронна идентичност на потребителите. Достъпът е контролиран и сигурността  е гарантирана.“, пояснява той.