fbpx Общата заетост на леглата е 27,% | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Общата заетост на леглата е 27,%

Общата заетост на леглата е 27,%

Общата заетост на леглата в средствата за подслон и местата за настаняване през второто тримесечие е 27,0%, което е с 5,1 процентни пункта над регистрираната за същия период на 2010 г. по данни от Националния статистически институт.

Приходите от нощувки в средствата за подслон и местата за настаняване през второто тримесечие на 2011 г. достигат 165,3 млн. лв, което е с 14,4% повече в сравнение с второто тримесечие на 2010 година. Увеличават се приходите както от чужди, така и от български граждани - съответно с 16,1 и 10,3%.

През второто тримесечие на 2011 г. реализираните нощувки от български граждани в средствата за подслон и местата за настаняване са 1 454,3 хил. и се увеличават със 174,6 хил. (13,6%) спрямо съответното тримесечие на 2010 година. Увеличава се и броят на реализираните нощувки от чужденци в средствата за подслон и местата за настаняване с 23,6%. 

През второто тримесечие на 2011 г. се увеличава и общият брой на пренощувалите лица в средствата за подслон и местата за настаняване с 219,9 хил. (19,4%), като достига 1 356,1 хиляди. Относителният дял на пренощувалите български граждани от всички пренощували лица е 49.9%. Пренощувалите чужденци в средствата за подслон и местата за настаняване са със 130.9 хил. (23,8%) повече спрямо същия период на предходната година, като най-висок е делът на гражданите от Германия (20,9%). Почти всички чужди граждани са предпочели да нощуват в хотели и само 1,2% от тях са нощували в останалите средства за подслон.