fbpx Далкия подпомага нестопанско сдружение във Варна | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Далкия подпомага нестопанско сдружение във Варна

На 12 ноември 2011 г. започна изпълнението на подписания договор за предоставяне на пълен набор от услуги между Далкия Енерджи Сървисиз ЕАД, дъщерна компания на Далкия България, и сдружението с нестопанска цел „Шарл Перо”. Това е първият комплексен договор за гр. Варна, основан на трите основни услуги, предоставяни от Далкия Енерджи Сървисиз.
„С този пилотен проект искаме да покажем, че Далкия България е надежден партньор на общините и учебните заведения. Мисля, че е дошъл моментът да започнем по-ефективно да прилагаме доказаните в това отношение добри практики от чужбина и в България. Моделът е приложим за всички общински, държавни и частни учебни заведения, детски градини и административни сгради“, заяви Рено Капри, главен изпълнителен директор на Далкия България.

В договора е заложено предоставяне на енергийна услуга, включваща трите основни дейности на Далкия: закупуване на природен газ за производство и продажба на топлинна енергия, предоставяне на оборудване и експлоатацията му, и обща гаранция за дейностите. „Предоставянето на оборудване” включва проектиране, доставка, изграждане и въвеждане в експлоатация на отоплителната и газовата инсталация за обекта. Тя е изградена по съвременна технология с полипропиленови тръби и панелни радиатори и се състои от полиетиленов газопровод и медни газопроводи до всеки котел.
Влизането в сила на договора съвпадна с тържественото откриване на 18 ноември 2011 г. на новата сграда на Международното франкофонско училище във Варна.