fbpx Приключи реставрацията на базиликата Св.София в столицата | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Приключи реставрацията на базиликата Св.София в столицата

Приключи благоустрояването на архитектурен музей „Св. София” в столицата. Проектът, чийто бенефициент е Министерството на културата, беше на стойност 655 465.75 лв. Финансирането от Европейския Съюз по Оперативна програма „Регионално развитие” бе 557 145.89лв., а националното съфинансиране бе в размер на 98 319.86лв.
Сградата на църквата е ремонтирана и укрепена, изградено е ефективно осветление, направена бе нагнетателна вентилационна инсталация, както и на комуникационно обзавеждане. Подобрена е енергийната ефективност на църквата и е възстановена сеизмичната устойчивост на паметника на културата.
Климатичната и вентилационна система са изградени на археологическо ниво, на сутерена на базиликата. Вентилаторите са монтирани в сутерена, в помещението за абонатна. Разработена е смукателна и нагнетателна вентилация на гробниците под функциониращия църковен обем.

За осветяването на археологическите експозиции в сутерена са избрани прожектори с халогенни лампи с цел енергоикономичност, липса на вредни лъчения, както и защото не отделят голямо количество топлина.
Въведена е и система за видеонаблюдение, която е аналогова и е монтирана в помещението за информация. Монтирани са камери на всички експозиционни зали, главните фоайета и коридорите на източното и западното крило.
Базиликата „Света София” е сред най-впечатляващите и древни забележителности, исторически паметник с 14-вековна история. Днес е духовен и културен мост от античната история на римския град Сердика (II-IV в.) до средновековния Средец (IX-XIV в.). През XVI в. е превърната в джамия. Впоследствие преминава през различни етапи като действаща църква. В началото на 90-те години е напълно занемарена.
Разкопките се простират на няколко нива. Под "Света София" през II-V век се е намирал източният сердикийски некропол. Първият раннохристиянски храм, издигнат насред некропола, датира от началото на IV век. Част от средствата по проекта са използвани и за консервация и реставрация на археологическите нива под църквата.