fbpx Малките фирми от секторите земеделие и търговия най-често се възползват от кредитиране | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Малките фирми от секторите земеделие и търговия най-често се възползват от кредитиране

Малките и микро фирми, работещи в сферата на земеделието и търговията, заемат най-голям дял в портфейла от нови кредити на Райфайзенбанк (България) ЕАД през 2015 г. Това показва анализ на сделките на банката сред собствената й клиентска база. Според него секторът Земеделие заема дял от малко над 37% от новите кредити, отпуснати от Райфайзенбанк през 2015 г. в сегмент Микропредприятия, следван от сектор Търговия с повече от 25%, Производство с близо 10% и Транспорт с около 8%.

„През 2015 г. наблюдавахме повишен интерес от страна на малките фирми към инвестиционно финансиране, като обемът от новите кредити, които се ползват за инвестиции, отчита ръст от 37% спрямо година по-рано“, коментира Светослав Пиралков, началник отдел „Микробизнес“ в Райфайзенбанк.

Инвестиционните кредити увеличават и дела си в портфейла на банката, като вече представляват повече от половината от обема новоотпуснати заеми през 2015 г. в сегмента Микробизнес.

„Това отчасти е в резултат на по-ниските нива на лихвите, които намаляват с около един процентен пункт при обезпечените и необезпечените кредити спрямо 2014 г. Други фактори, които влияят, са положителните нагласи за развитие на икономиката у нас и стартирането на новия програмен период по оперативните програми на ЕС“, допълни той.

Според данните, макар и минимално, през 2015 г. се повишава и средната сума на микрокредита, като достига 52 222 лв. спрямо 50 592 лв. през 2014 г.

Според анализа около 1/3 от кредитополучателите се възползват от програми за финансиране от Европейския съюз или Националния гаранционен фонд, по които банката отпуска специализирано финансиране за малкия бизнес. Над 14% от всички отпуснати нови кредити са по схемата за единно плащане на площ (СЕПП), от която се възползват земеделските производители.

В момента Райфайзенбанк предлага обезпечени кредити за малкия бизнес на промоционални условия – без такса за кандидатстване и без такса за управление за първата година. Условията са валидни за фирми, еднолични търговци и хора със свободни професии с годишен оборот до 2 млн. лв. и важат за подадени искания до 30 юни 2016 г.