fbpx Министър Балтова: Туристическия сектор трябва да възстанови жизнеспособността си | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи
Водеща снимка
Да

Министър Балтова: Туристическия сектор трябва да възстанови жизнеспособността си

На работна среща с туристическия бизнес министърът на туризма доц. д-р Стела Балтова представи приоритетите и целите на  служебния кабинет и на Министерството на туризма. Дискусията се фокусира върху проблемите, заплахите и предизвикателствата пред туристическия бизнес. Обсъждат се и възможностите за тяхното най-бързо и адекватно решение.

Приоритетите и задачите, които си поставя министър Балтова, са в съзвучие с очертаните от служебното правителство. То ще работи за укрепване на държавността чрез почтеност, прозрачност и професионализъм; ще реализира постигнатите договорености с бизнеса в резултат от диалога, особено със засегнатите от Covid-19; ще осъществи преход към 46-то Народно събрание; ще осигури нормалното функциониране на държавата до следващото редовно правителство и ще гарантира провеждането на свободни, честни и демократични избори.

В тази светлина мисията на министерството на туризма в този служебен кабинет е да възстанови жизнеспособността на туристическия сектор в България в условията на извънредна епидемична обстановка и да изведе туризма като национален приоритет на правителството. За целта като свои основни приоритети служебният министър Стела Балтова очертава две неща: първо, подобряването на политиките за регулиране на туристическия пазар и за администриране на туристическата дейност при запазване здравето на гостите и на работещите в сектора и второ, развитие на националната туристическа реклама, както и международното сътрудничество в туризма за насърчаване на туристите да изберат България за своя дестинация.

Оперативните цели за постигане на приоритетите са няколко. Министеството на туризма вече работи активно, за да представи България като сигурна, гостоприемна дестинация, използвайки всички комуникационни канали; да осигури адекватна, точна и релевантна информация, необходима за бизнеса и институциите; да създаде условия за спокойна и сигурна среда за функциониране на бизнеса и ще постави акцент върху активна съвместна работа с българските задгранични представителства.

В рамките на бюджета, с който разполага, Министерството на туризма ще извърши и надгради планираните дигитални маркетингови дейности, насочени към 18 целеви пазари, ще се фокусира върху маркетинг с нулев бюджет и дигитална кампания в социалните медии и google adds на пазари Германия, Великобритания, Полша и Румъния.

Особено важно за подпомагането на националния туризъм е популяризирането на мерките, свързани с туристите. България е част от туристическите дестинации с печат за безопасност и хигиена (Safety and Hygiene Travel Stamp), издаден от Световния съвет за пътувания и туризъм (WTTC). Печатът е гаранция за туристите, че България е сигурна дестинация в условията на Covid-19. За туристите е важно да имат достъп до ясните указания за функциониране на туристическите обекти в условията на опасност от заразяване с Covid-19 в България, съгласувани с Министерство на здравеопазването и Българска агенция по безопасност на храните. Ще се спазват правилата за прилагане на противоепидемични мерки в туристическите обекти през летен сезон 2021 г.

Приоритетното ваксиниране на лица, заети в туристическия сектор, също е особено важно. Сред най-новите мерки, които значително ще облекчат летуващите, е заповедта от 18.05.2 1г. на министъра на здравеопазването, с която се разрешава на децата до 5-годишна възраст да влизат на територията на България без PCR тест, както и обявената на 19.05.2021 г. покана за представяне на оферти по обществена поръчка с краен бенефициент българските екскурзоводи, сключване на договорите до 15 юни и последващото авансово изплащане на 50% по договорите.