fbpx Стандартът IFS Logistics вече и у нас | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Стандартът IFS Logistics вече и у нас

Сертификат версия 1 за въвеждане на изискванията по стандарт IFS Logistics получи УНИВЕГ България. Стандартът IFS Logistics гарантира прозрачност по цялата верига на доставките на основата на унифицирана система за оценка, която е с международна валидност. Системата функционира от април 2012 г. IFS Logistics е стандарт за одит на всички логистични дейности за хранителни и нехранителни продукти, като транспорт, съхранение, разпределение, товарене / разтоварване, и т.н. Тъй като повечето търговци и производители изизскват прозрачност по цялата международна верига за доставки, одитът е инструмент за получаване на информация за начина, по който доставчиците отговарят на спецификациите. IFS Logistics е вторият IFS стандарт и е въведен през 2006 год.