Финансовите мениджъри са със сдържан оптимизъм за годината

Финансовите мениджъри са със сдържан оптимизъм за годината

Според годишен доклад на „Делойт“ за нагласите на финансовите директори се отчита леко покачване на оптимизма сред финансовия мениджмънт в сравнение с нагласите, отразени в предходното проучване от първата половина на 2013 г. На фона на тогавашния чувствителен спад обаче оптимистичните нагласи в България от края на 2012 г. (макар сдържани и тогава) не са се възстановили. Резултатите от третото проучване Deloitte CFO Survey за страната бяха представени днес на конференция в София.

В настоящото издание на доклада привличането на инвеститори е оценено от отговорилите като по-малко атрактивно в сравнение с предходното проучване, а неутралната позиция по отношение на използването на банково финансиране се споделя от все повече мениджъри, въпреки доминиращото схващане, че заемите са достъпни.

Макроикономическите прогнози на мениджърите за България за 2014 г. и към днешна дата вещаят стагнация, но това очакване сега споделят по-малко респонденти (69% спрямо 85% в предходното проучване), а същевременно е нараснал и делът на тези, които очакват умерен икономически растеж (24% от отговорилите сега, 12% преди шест месеца).

В контекста на резултатите от проучването за Централна Европа нагласите на финансовите директори в България се доближават до тези на колегите им от региона, особено когато говорим за финансовия хоризонт пред компаниите. Въпреки сигналите за възстановяване на част от икономиките в региона външната финансова и икономическа несигурност (а в България – и политическа) продължава да потиска размаха на намеренията за риск, държи финансовия мениджмънт нащрек по отношение на нивото на външното финансиране и определя предпазливостта в приоритетите – генериране на приходи и поддържане на стабилност.

Facebook коментари