fbpx Проект ще осведомява гражданите за е-услуги | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Проект ще осведомява гражданите за е-услуги

Българската консултантска компания Балкан Сървисис е един от тринадесетте партньора по стартиралия наскоро проект SEED (Speeding Every European Digital – улесняване на достъпа на гражданите до публична информация). Проектът има за цел да се повиши осведомеността на гражданите за съществуващите услуги и съдържание, в рамките на инициативите за въвеждане на „електронно правителство“, както и да се улесни достъпът до електронните услуги, предлагани от публичния сектор в Европейския съюз. Проектът ще продължи до 30 юни 2014 година.

Идеята на SEED е, използвайки технологии тип „облак“ и много евтина мрежа за интерактивна реклама на публични услуги (i-PSA - Public Service Advertising), да увеличи положителните резултати от европейските инициативи за е-Правителство и да увеличи ориентираното към гражданите предоставяне на услуги, като се използва максимално вече предоставената публична информация на европейско, национално, регионално и местно ниво (PSI –Public Service Information).

Проектът SEED се осъществява от консорциум, включващ 13 европейски партньори от 8 страни - членки на ЕС. Освен България, това са Кипър, Хърватска, Чехия, Латвия, Малта, Румъния и Испания. В рамките на SEED ще бъдат осъществени няколко пилотни проекта в различни европейски градове (у нас ще бъде реализиран проект в Община Варна). SEED е частично финансиран от Програмата за подкрепа на политиката за информационни и комуникационни технологии (ICT PSP).

Проектът е изцяло насочен към гражданите и особено към тези с ниски е-умения и „в риск от е-изключване”, които в същото време са и чести ползватели на обществени услуги. Тази граждани посещават обществени места, за да се информират за неща, които за важни за тях, например да търсят работа или да плащат данъци и такси, без да са наясно с новите възможности, позволяващи тяхното много по-добро обслужване. Оборудването по проекта ще бъде поставено на обществени места (Общинска администрация, здравни заведения, спортни зали, паркове, главни улици или големи търговски центрове и др.) и по този начин гражданите ще имат възможността да се възползват от атрактивни съобщения, които са им привлекли вниманието.

Например, граждани, чакащи своя ред в сградата на Общината, за да решат някакъв проблем, ще бъдат информирани от поредица от интерактивни съобщения как да избегнат опашките, като използват павилион/киоск на самообслужване в същата сграда; възрастни, които нямат по домовете си компютри, ще имат възможността винаги да бъдат добре информирани за дейности на общината и други общински и държавни структури, насочени към хората от третата възраст; други граждани, които ползват компютри и имат достъп до информация, но са безработни, могат да бъдат информирани чрез тези съобщение за отворени обяви за работни места (от местни, регионални, национални и дори европейски източници (чрез портала “EURES” ) обяви за работа, докато се разхождат по улицата.