fbpx Рецесията в Еврозоната вече се усеща и у нас | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Рецесията в Еврозоната вече се усеща и у нас

В месечния анализ на Райфайзенбанк (България) се отбелязва силното забавяне на икономическия растеж през последното тримесечие на 2011 г. до едва 0.3% на годишна база. Годишният растеж на БВП от 1.7% е под очакванията на банката, която по-рано прогнозира 2%. Изданието обръща внимание и на факта, че спадът в броя на наетите лица, който за миналата година възлиза на 15.4 хил. души, е бил изцяло поет от частния сектор, докато в публичния сектор дори има леко увеличение. Отчетени са постигнатият по-добър от заложения като фискална цел бюджетен дефицит, както и доброто представяне на текущата сметка, която за пръв път от 1997 г. насам отбелязва излишък. Според анализаторите на банката през 2011 г. е налице сериозен спад в размера на нетните преки чуждестранни инвестиции – от 1.6 млрд. евро през 2010 г. до 940 млн. евро. Рецесията в Еврозоната започва да се усеща и в банката, коментира главният икономист на банката, Калоян Ганев.