fbpx макроикономически | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи
Ревизираните през есента данни за БВП отчетоха промяна в структурата на икономическия растеж за 2021 г. Общото реално нарастване на БВП е завишено на 4% за годината. През 2022 г.
Според експресните оценки на НСИ през второто тримесечие на 2019 г.
Българска агенция за инвестиции представи междинните резултати по проекта „Популяризиране на предимствата за инвестиране в България”, реализиран по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007-2013”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за
След като през първите два месеца на годината златото поскъпна с 15.6% в долари, 11.9% в евро още в самото начало на март цената на благородния метал претърпя низходяща корекция и до края на март регистрира месечен спад от 6.1% в долари, 6.4% в евро. На 29 февруари златото затвори на равнища
В месечния анализ на Райфайзенбанк (България) се отбелязва силното забавяне на икономическия растеж през последното тримесечие на 2011 г. до едва 0.3% на годишна база. Годишният растеж на БВП от 1.7% е под очакванията на банката, която по-рано прогнозира 2%.