fbpx Седем двустранни търговски камари в България с отворено писмо към политиците | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи
Водеща снимка
Да

Седем двустранни търговски камари в България с отворено писмо към политиците

7 от двустранните търговски камари в България излязоха с отворено писмо по отношение на нуждата от отговорно държавническо поведение от страна на политическия елит в страната. Сред тях са:

- Американска търговска камара в България
- Белгия-България-Люксембург Бизнес клуб;
- Българо-испанска търговска камара;
- Българо-швейцарска търговска камара;
- Германо-българска индустриално-търговска камара
- Конфиндустриа България;
- Френско-българска търговско-индустриална камара;

В писмото се казва:

С настоящото писмо се обръщаме към Вас с призив за отговорно държавническо поведение и спешни действия в полза на нашето общество и бъдещето на България. В този критичен момент за страната ни, отговорността за вземане на правилните решения е в ръцете на всички Вас, които представлявате волята на народа.

България е част от Европейския съюз и НАТО – организации, които отстояват принципите на демокрацията, върховенството на закона и човешките права. В този контекст, бъдещето на страната ни е неразривно свързано с тези ценности и нашата постоянна ангажираност към тях.

Призоваваме за политически консенсус по следните теми:

1. Принципите на демокрацията и върховенството на правото:

- Необходимо е да се укрепи правовата държава, като се гарантира независимостта на съдебната система и ефективността на институциите.

- Трябва да се работи за намаляване на корупцията и за повишаване на прозрачността и ефективността в управлението на държавата.

2. Човешките права и свободи:

- Защитата на основните права и свободи на всеки гражданин, в т.ч. на живот, собственост, инициатива и избор, трябва да бъде на първо място във всяко решение на Народното събрание и на изпълнителната власт.

- Сигурността и благосъстоянието на всички социални групи трябва да бъдат приоритет.

3. Икономическо развитие и социална справедливост:

- Време е да се фокусираме върху създаването на устойчива икономика, базирана на наука, иновации, която да осигурява стабилност и просперитет и която е още по-добре интегрирана в Трансатлантическата икономика и конкурентоспособна на глобалния пазар.

- Полагане на целенасочени усилия за присъединяване на България към Еврозоната през 2025-та година, както и пълно присъединяване към Шенгенското пространство.

- Социалната справедливост и равните възможности за всички граждани трябва да бъдат основни цели на всяка политика. Призоваваме всички политически партии и лидери към диалог, конструктивност и поставяне на ясни цели при формирането на правителство. Бизнесът очаква стабилност и предвидимост, а това може да бъде постигнато само чрез общи усилия и компромис.

Уважаеми народни представители, съдбата на България е във Вашите ръце. Призоваваме Ви да бъдете отговорни и мъдри, за да осигурите едно по-добро бъдеще за нашите деца и за всички бъдещи поколения.