fbpx Експерти по човешки ресурси се събират на есенна конференция | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Експерти по човешки ресурси се събират на есенна конференция

На 18 октомври 2019 г. есенната HR конференция на Българска асоциация за управление на хора ще събере експерти, които ще разискват основната тема на събитието „Leading HR Transformation“. В програмата са включени теми, касаещи дигитализацията на HR функцията, change management, agile HR и др.

Традиционно, лектори ще бъдат известни практици и HR професионалисти от световна и национална величина, които ще споделят добри практики и научени уроци в областта на прилагането на трансформацията на HR функцията.

Акцент ще бъде поведенческо-оперативния аспект на трансформацията, а именно – нейното въвеждане и повеждане, разглеждането на промяната като възможност за изява на лидерските способности на всеки професионалист, ангажиран с нея, независимо от неговото йерархично ниво в организацията и от нейните характеристики.

Всеки участник в конференцията ще получи възможността