fbpx Финансират проекти за устойчива енергия | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Финансират проекти за устойчива енергия

Заедно с PowerUp!, който е предназначен за стартиращи компании, InnoEnergy отправя още една покана за още развиващи се организации. „Инвестиционният кръг“ 2017 е отворен за иновативни проекти, насочени към устойчиво използване на енергията и обещаващи пазарни продукти или услуги в рамките на максимум 5 години. InnoEnergy има готовност да подпомогне процеса с европейската си мрежа от 160 партньори, познания за международния пазар, както и мрежа от клиенти, придружени от инвестиции, достигащи до 5 милиона евро. Крайният срок за кандидатстване е 23 октомври 2017 г.

InnoEnergy, като водеща компания в Европа, посветена на подкрепата за устойчиво енергийно управление, търси иновативни проекти от следните области с оглед на инвестиционната си програма "Инвестиционен кръг" 2017: възобновяеми енергийни източници, алтернативни енергии, чиста енергия от изкопаеми горива, надеждна ядрена енергия, промишлено потребление на енергия, ефективно съхранение и разпространение на енергия, интелигентни домове, сгради и градове и енергийна сигурност. Предпоставка за кандидатстване е, че идеята трябва да работи надеждно при симулирани, но реалистични условия и че организациите-изпълнители трябва да формират международен консорциум с 3-7 членове от най-малко 2 европейски страни.

Ако организацията няма партньори, но има добра и разбираема идея, е добре да се свърже с InnoEnergy във връзка с  услугата "търсене на бизнес партньори" на програмата, за да помогне за намирането на възможни съюзници. В допълнение към това, компанията трябва да осигури професионални фонови материали, шаблони за попълване и онлайн семинари, подпомагащи съставянето на офертата.

Чрез InnoEnergy, 20-80% от представените общи подробни разходи могат да бъдат финансирани в зависимост от потенциала на проекта. Инвестициите досега са варирали от 100 000 евро до 4-5 милиона евро.