fbpx Финансиране | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи
Проведеното от ЕИБ Проучване на банковото кредитиране в Централна, Източна и Югоизточна Европа (ЦИЮИЕ) през втората половина на 2023 г. сочи че продължава ограниченото предлагане на кредити в региона.
С близо 70 млн. лева е увеличен бюджетът по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделските стопанства“ от Програма за развитие на селските райони (ПРСР 2014-2020 г.). С допълнителните средства общият бюджет на процедурата възлиза на над 540 млн. лв.
Няма зависимост между размера на финансирането и активността на работа на отделните регионални културни институти в страната.
Въпреки инфлацията и войната в Украйна частните инвеститори имат оптимистични нагласи по отношение на пазарната активност. Над 80% от тях са уверени, че годината ще се окаже добра по отношение на възвращаемост на инвестициите.
От 1.2 млрд. лв. ресурс за бизнеса в България по линия на Министерството на иновациите и растежа за първите шест месеца от 2023 г., 700 млн. лв. ще бъдат на разположение за кандидатстване и от големи фирми – с до 499 служители, а не само за микро-, малки и средни предприятия.
На прага на 2023 г. глобалната икономика остава нестабилна. Несигурността доминира поради безпрецедентно съвпадение на фактори – инвазията на Русия в Украйна, прекъсванията на веригите за доставки, покачването на инфлацията и затягането на паричната политика в целия свят.
Vivacom стартира новото издание на най-мащабната си инициатива в подкрепа на регионалното развитие в различни тематични области. Vivacom Регионален грант се провежда за осми път и в периода до 11 януари 2023 г.
„За първи път чрез Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ) държавата ще финансира компании, получили знака „Печат за високи постижения“ (Seals of Excellence) на ЕК. Иновативните им идеи ще бъдат подкрепени с общо 118 млн. лв.“.
Над 7 млн. евро са получили повече от 40 български космически проекта по програмата на Европейската космическа агенция (ЕКА). Това е за периода от подписването на първото споразумение с ЕКА за Европейска кооперираща страна през 2015 г.
Финансови инструменти на стойност 660 млн. лв. по Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ) ще бъдат отворени за българските компании в началото на 2023 г.