fbpx Повече събрани глоби от инспекцията по труда | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Повече събрани глоби от инспекцията по труда

Главна инспекция по труда е събрала повече от 6 млн. лв. от глоби и влезлите в сила наказателни постановления от началото на годината. Най-много нарушения на работодателите се наблюдават в икономическите дейности със сезонен характер по Черноморието, заяви Михайлова. В тази връзка през тази седмица започнаха масирани проверки на съвместните екипи на НОИ и Главната инспекция по труда от Резово до Дуранкулак. Най-често констатираните нарушения са сключените договори за работа на четири часа.Близо 30 на сто от договорите са сключени за непълно работно време от четири часа, а в същото време наетият работи повече от 8 часа, а някъде и над 12 часа на ден, каза още Михайлова.