fbpx Приходите от нощувки за февруари се увеличават | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Приходите от нощувки за февруари се увеличават

Водеща снимка
Да

Приходите от нощувки за февруари се увеличават

Приходите от нощувки през януари 2022 г. са достигнали 48,5 млн. лв., което е увеличение с 86,6 % в сравнение със същия месец на предходната година. Приходите от български граждани са 26,3 млн. лв., а от чужди граждани - 22,2 млн. лева, по данни от Националният статистически институт. 

Общата заетост на леглата в местата за настаняване през януари 2022 г. е 22,3 на сто, като се увеличава с 6,4 процентни пункта в сравнение с януари 2021 година. Най-висока е заетостта на леглата в местата за настаняване с 4 и 5 звезди - 31,6 на сто, следват местата за настаняване с 3 звезди - 20,2 на сто, и с 1 и 2 звезди - 12,6 на сто. 

През януари 2022 г., по време на продължаващата епидемична обстановка, в страната са работили 1702 обекта с над 10 легла - хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 50,8 хил., а на леглата - 102,8 хиляди. В сравнение с януари 2021 г. общият брой на местата за настаняване, функционирали през периода, се увеличава с 4,2 на сто, а броят на леглата в тях - със 7,9 на сто.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през януари  2022 г., е 702,0 хил., или с 51,4 на сто повече в сравнение със същия месец на предходната година. Българските граждани са направили 435,2 хил. нощувки, а чуждите - 266,8 хиляди. През януари 2022 г. в хотелите с 4 и 5 звезди са направени 77,9 на сто от общия брой нощувки на чужди граждани и 43,2 на сто - на българи. В местата за настаняване с 3 звезди са осъществени 17.1% от нощувките на чужди граждани и 30.7% - на българи, докато в останалите места за настаняване (с 1 и 2 звезди) те са съответно 5.0 и 26.1%. 

Броят на пренощувалите хора в местата за настаняване през януари 2022 г. се увеличава с 33,4 на сто в сравнение със същия месец на 2021 г. и достига 291,8 хиляди. Българските граждани, нощували в местата за настаняване през януари 2022 г., са 213,0 хил. и са направили средно по 2 нощувки. Чуждите граждани са 78,8 хил. и са имали средно по 3,4 нощувки, като 76,8 на сто от тях са нощували в хотели с 4 и 5 звезди.