fbpx Нови критерии на НАП за определяне на големи данъкоплатци | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи
Водеща снимка
Да

Нови критерии на НАП за определяне на големи данъкоплатци

От 1 януари 2024 г. Националната агенция за приходите въведе нови критерии за определяне на дружествата като големи или средни данъкоплатци и осигурители. До момента фирмите бяха определяни като големи данъкоплатци и осигурители при внесени над 3 млн. лв. в бюджета, като последната актуализация на списъка с тези дружества е направена през 2017 г. В унисон с добрите световни практики, НАП извърши преглед и корекция на лицата, попадащи в обхвата на териториална дирекция „Големи данъкоплатци и осигурители“. 

Според новите критерии, дружествата трябва да са платили през 2022 г. над 3,5 млн. лв. данъци и осигуровки, след приспадане на възстановените през годината суми, или нетните приходи от продажби да са повече от 300 млн. лв. Посочените суми не трябва да са от еднократни сделки или разпореждане с имущество. 
След Нова година в обхвата на териториална дирекция „Големи данъкоплатци и осигурители“ (ТД ГДО) влизат близо 1350 дружества. Сред тях са БНБ и банкови институции, застрахователи и презастрахователи, пенсионно и здравноосигурителни дружества и др. Критериите за регистрация в ТД на НАП ГДО се съдържат в Заповед №З-ЦУ-2662 от 21.12.2023 г. Фирмите, които отговарят на описаните изисквания, ще бъдат вписани служебно в регистъра на ГДО.