fbpx Икономическият принос на Кока-Кола България се равнява на 0.5% от БВП на страната за 2021 г. | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи
Водеща снимка
Да

Икономическият принос на Кока-Кола България се равнява на 0.5% от БВП на страната за 2021 г.

Системата на Кока-Кола в България купува стоки и услуги на стойност над 131 млн. лева от местни доставчици за 2021 г., с което затвърждава подкрепата си към българската икономика. Това представиха днес в своя Доклад за устойчиво развитие за 2020-2021 г. компаниите в групата. Икономическото ѝ въздействие през изминалата година у нас се изразява в добавена стойност от 640 млн. лева. Извън прекия принос, всяко 1 работно място в Системата поддържа 4 външни работни места, а всеки 1 лев, изхарчен за напитки на Кока-Кола, води до 75 стотинки приходи за България.

Групата, чийто икономически принос се равнява на 0.5% от БВП на страната за 2021 г., е успяла да изпълни предварително част от дългосрочните си цели в сферата на устойчивото развитие, показва още Докладът. 100% от опаковките на всички Кока-Кола продукти вече са рециклируеми, като в същото време компанията отчита намаляване на преките въглеродни емисии с 30%, спестявайки над 90 483 тона въглеродни емисии от цялостната си дейност в страната за 2020 г. и 2021 г. Факт е и рекордното понижение на потреблението на вода в заводите в Костинброд и Банкя - с 16%, като компанията вече е член и на Alliance for Water Stewardship (AWS).

„Географският отпечатък на Кока-Кола Хеленик обхваща вече 29 държави и във всяка от тях ние вярваме, че ангажимент на добрите компании е не само да предлагат отлични продукти и услуги, но и да допринасят устойчиво за общото ни по-добро бъдеще. Радвам се, че благодарение на нашето 24/7 портфолио и усилията на всички близо 3 000 колеги в семейството на Кока-Кола в България, успяхме да се адаптираме ефективно към новата реалност и в същото време изпълнихме поетия ангажимент да подкрепяме екипа си, нашите над 40 000 клиенти и партньори и обществото като цяло. Постигнатите резултати ни дават стимул да поемем още по-смели ангажименти, а именно - до 2040 г. да постигнем нетни нулеви емисии, а до 2030 г. да събираме и рециклираме 100% от опаковките, които пускаме на пазара. Целите са амбициозни, но постижими. Неслучайно и тази година Кока-Кола ХБК бе определена като най-устойчивата компания за напитки в Европа и е в топ 3 в света според Индекса на Дау Джоунс“, споделя Юрг Буркхалтер, изпълнителен директор на Кока-Кола ХБК България.

„За нас, както и за останалите индустрии, изминалите две години бяха изпълнени с предизвикателства. Предизвикателства, които заедно превърнахме във възможности. Вече направихме първата значима стъпка по изпълнението на стратегията ни за „Свят без отпадъци“, а следващата ни голяма цел е до 2030 г. нашите опаковки да са съставени от минимум 50% рециклиран материал. И тъй като знаем от опит, че в основата на прогреса стоят иновациите, продължаваме да надграждаме устойчивите си решения. Новите ни прикрепени капачки към бутилките с минерална вода „Банкя“ вече улесняват събирането и рециклирането на цялата опаковка, а картонената технология KeelClip на мултипак от 6 кена Кока-Кола ще спестява 2 тона опаковъчно фолио в България годишно. Не спираме до тук - безалкохолната индустрия у нас е намалила с 15.21% калориите в продуктите си за последните 5 години. Средно със 6.7% е по-малко захарта в 100 ml напитка в сектора. Така, потребителите са консумирали 3 497 тона по-малко захар“, каза Дора Стрезова-Николова, изпълнителен директор на Кока-Кола България.

Системата в България генерира и 1% от данъчните приходи на страната, като внася 41 млн. лева в данъци и допринася непряко за още 237 млн. лева, от които 143 млн. лева са данък добавена стойност. Сумата, внесена в държавния бюджет, се равнява на 1/2 от държавния бюджет за култура на година или на годишните разходи за образование на около 95 000 ученици.

Зад произведените от компанията 355 милиона литра напитки стоят редица иновации, както и инфраструктурни проекти в заводите ѝ в Костинброд и Банкя на обща стойност от 12 млн. лева.

През 2021 г. компанията постига намаление на общото количество отпадък от производствените си процеси с 23% спрямо 2019 г., а 48% от използваната енергия е от възобновяеми и чисти източници. Производството в завода в Банкя разчита на 100% зелена енергия. Намалени са и въглеродните емисии на единица произведена напитка с 37% спрямо 2019 г, като енергията, необходима за производство на 1 литър напитка, е с 10% по-малко.

В периода 2020-2021 те са отделили стотици часове, за да повишат мотивацията, знанията и уменията на близо 10 000 младежи в рамките на програмата Youth Empowered, както и да подкрепят като доброволци редица екологични и благотворителни инициативи.