fbpx През ноември и декември 2023 г. сме харчили повече топлинна енергия | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи
Водеща снимка
Да

През ноември и декември 2023 г. сме харчили повече топлинна енергия

Анализ на потреблението на клиенти на Техем в имоти с месечен дистанционен отчет на уредите показва, че през този отоплителен сезон сме употребили повече енергия за отопление между 8%-13% в зависимост от големината на жилището и начина на ползване. Данните са за първите два месеца с отопление ноември и декември 2023 г. в сравнение със същия период на предходната година. До момента този сезон е с 5 дни повече отопление и с 1°C по-студено време в сравнение с последните два месеца на 2022 г. Очакваният ефект върху ползването на енергия за отопление е за 13% по – висок разход. В допълнение имаме и промяна на ставката на ДДС от 9% на 20%.

Данните са на база над 6 000 клиенти на централното топлоснабдяване в София, които са с монтирани дистанционни разпределители/топломери и водомери за топла вода и са на месечен дистанционен отчет, без изравнителна сметка. Дистанционните уреди правят възможен реален месечен отчет и месечни сметки, без посещение на отчетник в сградата. „Уредите с дистанционно отчитане позволяват да следим потреблението на клиентите постоянно и да предоставяме тази информация в месечната им сметка. Така те могат своевременно да променят начина си на ползване с цел реализация на икономии“, коментира Милена Стоянова, управител на Техем.