fbpx Нидерландия e на първо място по преки инвестиции у нас | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи
Водеща снимка
Да

Нидерландия e на първо място по преки инвестиции у нас

До края на миналата година размерът на преките чуждестранни инвестиции на Нидерландия в България възлизат на 7.08 млрд. евро, с което страната се нарежда на първо място по размер на вложенията на нидерландски фирми в България.

За периода от 2008 г. до момента има 5 проекта, сертифицирани по Закона за насърчаване на инвестициите с участие на нидерландски инвеститори.

Кралство Нидерландия е един от традиционните и важни търговски и икономически партньори на България. Още от 2021-а стокообменът е надхвърлил един милиард евро и продължава да расте. 

През пандемичната 2020 г. износът ни за тази страна е в размер на 736.6 млн. евро, като има спад от 2.7% в сравнение с 2019-а. Вносът от Кралство Нидерландия е на стойност 1.22 млрд. евро прии 1% ръст на годишна база. Салдото е отрицателно за България и е на стойност минус 481.4 млн. евро. Стокообменът между двете страни възлиза на 1.95 млрд.евро.

Водещи стоки в износа за Нидерландия през миналата година са семена от слънчоглед (9.2%), биодизел (7.9%), медикаменти (6.1%), семена от репица или рапида (4.6%), царевица (4.6%) и други.

Във вноса от Нидерландия преобладават биодизел и смеси от биодизел (9.0%), медикаменти (7.2%), електрически апарати за телефония (5.8%), кръвни продукти (4.1%), трактори (3.1%) и други.