fbpx 2 млн. лв. в подкрепа на българската книга | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

2 млн. лв. в подкрепа на българската книга

Министерството на културата е осигурило над 2 млн. лв. в подкрепа на българската книга през тази година. Средствата са за финансиране на дейностите по подпомагане на книгоиздаването и библиотечното дело по три програми. По програма "Помощ за книгата" за издаване на нови книги, както и за подкрепа и популяризиране на българската книга, вече са разпределени и изразходвани 191 250 лв. Разпределени са и част от предвидените в централния бюджет средства за подпомагане дейността на народните читалища, като наскоро бяха одобрени проекти за 1 589 695 лв., по-голямата част от които са предназначени за попълване на фондовете на читалищните библиотеки.

Предстои и обявяване на нова сесия по програма „Българските библиотеки – съвременни центрове за четене и информираност”, по която ще бъдат разпределени 500 000 лв. между регионалните и големите градски библиотеки. Това ще им даде възможност да дообогатят своя фонд от нови заглавия и други съвременни информационни източници. Отделно от това Министерството на културата е партньор и продължава да работи успешно и с Програмата на ООН за развитие по проекта „Глобални библиотеки - България” (www.glbulgaria.bg), който финансира чрез субсидия в размер на 15 милиона долара от Фондация „Бил и Мелинда Гейтс” български библиотеки в цялата страна, като ги превръща в място за достъп до информация за всеки.